در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل 1 – تغييرات در مقادير ABAC1 قبل و بعد از تمرين در گروههاي تمرين هوازي AE، تمرين مقاومتي RE و گروه كنترل (تغيير معنادار 05/0 P<)

شكل 2 – تصوير الكتروفورز از بيان ژن ABCA1 در گروه كنترل

شكل 3 – تصوير الكتروفورز از بيان ژن ABCA1 در گروه هوازي


پاسخی بگذارید