)جدول 3(.
جدول 3 – میانگین تغییرات کالری دريافتی
اندازه
زمان

گیری

متغیر

روز

قبل

از

اجرای

پروتکل

پژوهشی

روز

پروتکل

پژوهشی

اجرای

بعد

روز
از

اجرای

پروتکل

پژوهشی

اندازه

زمان

گیری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغیر

روز


دیدگاهتان را بنویسید