شكل 1_ نمودار تغييرات ضربان قلب در نيمة اول ( خط روشن) و دوم (خط تيره) بهترين آزمودني
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
15-30
0-15
30-45
مجموع
)
دقيقه
(

زمان
(

دقيقه

در

ضربه
)

قلب

ضربان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

120

125

130

135

140

145

150


دیدگاهتان را بنویسید