مواد

مهندسي

ارشد

كارشناس

)

و

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شناسايي

انتخاب مواد مهندسي)، آزمايشگاه موادپيشرفته و نانوتكنولوژي، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
استاد مهندسي مواد، آزمايشگاه مواد پيشرفته و نانوتكنولوژي، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
كارشناس ارشد مهندسي مواد (خوردگي و حفاظت مواد)، دانشكده مهندسي مواد، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي.
كارشناس مهندسي مواد (متالورژي صنعتي)، دانشكده مهندسي مواد، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي.


پاسخی بگذارید