شكل 1- الف- قالب دايمي مورد استفاده در آزمايش ها براي عمليات ريخته گري و ب- ابعاد نمونه مورد استفاده براي آزمايش كشش.

شكل 2- ريز ساختار ميكروسكوپي آلياژ 380 اچ شده با HF5/0 درصد: الف- بدون عنصر بهساز ،ب- با wt درصد03/0 ليتيم، ج- با wt درصد06/0 ليتيم و د- با wt درصد1/0 ليتيم.

شكل3- نمودار تغيير ويژگيهاي مكانيكي آلياژ آلومينيوم 380A با تغيير درصد(وزني) عنصر ليتيم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تاثير Liبر ويژگيهاي كششي آلياژ آلومينيوم 380A


پاسخی بگذارید