شكل
1
.

جامعة

پژوهش

هدف

بحراني

عوامل

شناسايي

در

مؤثر

موفقيت
NSD

كارشناسان
شهرداري

بحراني

عوامل

ارزيابي

در

مؤثر

موفقيت
NSD

منطق

ساكنان
ة

1

تهران

شهرداري

شكل

1

.

جامعة

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پژوهش


پاسخی بگذارید