يزي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ر
دي
ر
كلان

اهداف

استخراج
شاخص

استخراج
عملكردي

هاي

راهبردي

نقشة

طراحي

كلان

اهداف

سطوح

موزون

ماتريس

محاسبة
عملكرد

ارزيابي
سازمان

محاسب
ة
شاخص

سطوح

موزون

ماتريس
عملكردي

هاي

Fuzzy DEMATEL

Fuzzy AHP

شكل

1

.

تحقيق

متدولوژي

برنامه

ب


دیدگاهتان را بنویسید