به هرحال پژوهش هاي زيادي نشان داد، ارزش هاي معنوي با اثربخشي رهبري رابطه مثبت دارند؛ ازاين رو، توجه بيشتري را مي طلبد. فري (2003)، براساس نظريات انگيزشي، مدل علي خود را كه ارزش ها، نگرش ها و رفتار رهبر را به نتايج سازماني از طريق ارضاي نيازهاي بقاي معنوي پيروان پيوند مي دهد توسعه داد. اساس نظريه وي اين ايده است كـه رهبـران و پيـروان نيـاز بـه بقـاي معنوي دارند و نيازهاي دعوت يا معناداري و عضويت در همين راستا هستند (نمودار شماره 1).
580644106866(
ديدگاه
)

پاداش

مهر
)
انسان

وستي
د
(

(

ديدگاه

)

پاداش

مهر

)

انسان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وستي


پاسخی بگذارید