يادگيري

هاي

1


1
.
شنيدن

مهارت

2

1
.
كردن

صحبت

مهارت

3

1
.
خواندن

مهارت

4


1
.
نوشتن

مهارت

2
.

و

واژگان

درك

و

ترجمه
مديريت

تخصصي

متون

درسي

منابع

روش

تدريس

هاي

نمودار

1

.

پژوهش

مفهومي

الگوي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید