جمع

و

ارزیابی

بندی
گفتمان

فضای

به

مراجعه

موضوع

ادبیات

مرور

مختلف

منابع
(
روزنامه

،
مجلات

،
ها
سخنرانی
ها
،

و

مصاحبه
…)

پژوهش

موضوع

تعیین

برای

عبارات

انتخاب
کیو

نمونه

کیو

دسته

ایجاد

انتخاب
مشارکت

کنندگان

مرتب

سازی

داده

آماری

تحلیل

ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جمع


دیدگاهتان را بنویسید