00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

f=qGHz

— 0=4/0 0

1- superstrate62- Spatial domain full wave 7-
moment method83- radiation pattern 94- Generalized pencil of functions 10scan12- direct terms

active array13- surface waves

LU decomposition

14- quasi static

back substitution15- steepest descent
Sommerfeld
5- substrate11- Hankel
4054119806348

Pozar, D. M, “Microstrip Antenna Aperture-coupled to a Microstriplinen, Electron. Lett. Vol. 21, pp. 49-50, 1985.
Sullivan, P. L. and Schaubert, D. H., “Analysis of

an Aperture-coupled Microstrip Antenna”, IEEE Trans, Antennas propagat., Vol. AP-34, pp. 977-984, 1986.

Yang, X. H. and Shafai, L., ‘Characteristics of

Aperture Coupled Microstrip Antennas with Various Radiating patches and Coupling Apertures”, IEEE Trans. Antennas Propagat., Vol. AP-43, pp. 72-78, 1995.
Aksun, M. I. and Mitra, R., “Derivation of Closed
Form Green’s Functions for a General Microstrip Geometry”, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. 40, pp. 2055-2062, 1992.
Dural. G. and Aksun, M. 1., ‘Closed-From Green’s
Functions for General Sources and Stratified Media”, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. 43, pp. 1545-1551, 1995.
Hua, Y. and Sarkar, T. K., “Generalized Pencil of
Function Method for Extracting Poles of an Em-


پاسخی بگذارید