00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

“Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentory,” ACI 318-89, ACI
318R-89.
Park, R., and Paulay, T., “Reinforced Concrete Structures,” John Wiley & Sons, 1975.

Saiidi, M. , Vrontinos S. N., and Douglas, Be,
Ira


پاسخی بگذارید