00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1. Yongquist, G. R., t’ Diffusion and Flow of Gases in Porous Solids u, Ind. Eng.
Chem., vol-62, 8, pp 52-63, 1970.

14235123630513

13960785810040

14113195813088

Knudsen, M., The Law of the Molecular Flow and Viscosity of Gases Moving Through Tubes u, Ann. Physik, 28, pp. 75-130, 1909.


پاسخی بگذارید