در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.хх

. ххх . . . х хххххх. .

. ххххххх х . . : х . . х ххххх . ХХ
16917541889940

15728742911117

49533333124497

18441648507776

. ххх

хххххххх . ххх. хх.

ХХ. . .

.
.ххххх.
хххххххх

.

.ххххх.

хххххххх

. .хх
. .ххх.. . .хх

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Marzoco, F. N., “Computer Recognition of Handwritten First Names”, IEEE

Trans. Ele&tron. Computer, Vol. 14,pp.210-217, Apr. 1965.
Suen, C. Y., Berthold, M. & Mori, S., “Automatic Recognition of Handprinted Characters, the State of the Art”, Proc. of1EEE, vol. 68, No. 4, pp. 469-487, 1980.
Tappert,C. C., Suen, C. Y. & Wakahara, T., “The State of the Art in on-line Handwriting Recognition”, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 12, no. 8, pp. 787-804, Aug. 1990.
Mahmoud, M. Y., El-Hamalaway, M. A.& Flamy, A. Statistical

Approach For Arabic Character Recognition”, Proc. 9th National Con. &Exhib.,

pp. 1. 301-1. 307, Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 1987.

5.Parhami, B. & Taraghi, M. , “Automatic Recognition Of Printed

Recognition, Vol. 14, No. 14, pp. 395-403, 1981.
Tolba, M. F., Wahab, S. M.& Salem, A, BA Recognition Algorithm For Arabic Printed Characters”, Proc. ISTED Int. Synp on Appliad Infomation, Grindeweld, Switzerland, pp. 128-131, Feb. 1987.
Duda, R. O. & Hart, P. E., Pattern Classification and Scene Analysis, John

Wilev, New York, 1973.
Nielsen, H. R.. Neuro Conpuring. Addison Wseley, New York, 1990.

14478972502646

14478972572757

14478973249477

40937391935664

Beal, R.& Jackson, T. , Neural Computing, an Introduction, Adam


دیدگاهتان را بنویسید