در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

C= C o/0700E+oo

0/0000E+•o。/。… E+o•

4480869888651

8413057748753

7955827757897

8809317785332

7955827785332

6218348102354

8413058114548

7437628117595

7437628141982

h
sec
T =


پاسخی بگذارید