552626.4

χ.Υ.Δ.
111
ton

χ.
(m) Υ.
(m) Δ.
(m)

ton
λο

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

1. PodoLny, -W. , Fleming, J.F. t “Historical Development of

Cable Stayed Bridges” , ASCE Journal of Structural Engi— neering vol. 98, No. ST 9, 1972

2. Tang, M.C., “Design of Cable Stayed Girder Bridges

ASCE Journal of Structural Engineering vol . 98, No. ST8,

1972
Troistsky, M.S. , Cable Stayed Bridges , First ed., Willi— am Clowes and Sons, London, 1977

61390854657787

‘Commentary On The Tentative Reconunendation for Cable Stayed Bridge Structures ‘t , ASCE Jounal of Structural Engineering, vol. 103, No. ST5..1977.
Baron, F., Ying Lien, S., “Analytical Studies of a Cable

Stayed Girder Bridge t’, Computer and Structures, val. 3, PP. 443—465, Pergamon Press 1973

Lazer, B.E., ‘Stiffness of Cable Stayed Bridges ASCE

Journal of Structural Engineering vol, 98, No. ST 7, 1972.

7. Hejab, H., “Energy Analysis of Cable Stayed Bridge ”

ASCE Journal of Structural Engineering vol, 112* No. 5

1986

JS.Läz». I


دیدگاهتان را بنویسید