بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

۴-۳-۱- فرزندخواندگی فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک […]

پایان نامه تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده

مدیر
0 Comment

با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام لایحه حمایت از کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» با ماده جنجالی ۲۷ که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده می‌شود […]