پایان نامه فرمت ورد : حقوق کودکان – کنوانسیون حقوق کودک

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

۳-۱- لزوم توجه به حقوق کودکان نکتۀ قابل تامل در مورد احقاق حقوق کودک که توجه و نگرانی عمومی را همواره به همراه داشته است، عدم توانایی مساوی کودکان در احقاق […]

بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه

مدیر
0 Comment

۴-۳-۱- فرزندخواندگی فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک […]

پایان نامه فرزندخواندگی در قانون جدید (مصوب ۱۳۹۲)

مدیر
0 Comment

مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و […]