پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى […]

راهنمای پایان نامه با موضوع تغییر آثار حقوقی فرزندخواندگی – حضانت و نفقه

مدیر
0 Comment

امروزه، وقتی با قرائت تاریخ، می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور می‌شدند و یا آنان را به عنوان برده می‌فروختند به شدت متاثر می‌شویم و تنفر […]

خرید پایان نامه : فرزندخواندگی بین‌المللی

مدیر
0 Comment

این شکل از فرزندخواندگی پدیده‌ای است که عمری بیشتر از یک قرن ندارد ولی در طی همین یک قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخیر، به طور قابل توجهی در اروپا […]

پایان نامه فرمت ورد : حقوق کودکان – کنوانسیون حقوق کودک

مدیر
0 Comment

۳-۱- لزوم توجه به حقوق کودکان نکتۀ قابل تامل در مورد احقاق حقوق کودک که توجه و نگرانی عمومی را همواره به همراه داشته است، عدم توانایی مساوی کودکان در احقاق […]

پایان نامه تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده

مدیر
0 Comment

با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام لایحه حمایت از کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» با ماده جنجالی ۲۷ که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده می‌شود […]