راهنمای پایان نامه با موضوع تغییر آثار حقوقی فرزندخواندگی – حضانت و نفقه

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

امروزه، وقتی با قرائت تاریخ، می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور می‌شدند و یا آنان را به عنوان برده می‌فروختند به شدت متاثر می‌شویم و تنفر […]

آرشیو پایان نامه – مخفی نگاه داشتن اصلیت فرزندخوانده در آلمان

مدیر
0 Comment

هیچ روندی در قالب «زایمان بی‌نام» حتی اگر عرفاً بین مردم وجود داشته باشد، قانونی محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدنی آلمان به صورت خودکار، بین تولد و نقش مادری […]

بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه

مدیر
0 Comment

۴-۳-۱- فرزندخواندگی فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک […]