خير

پاسخ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بدون

مجموع

فراواني

252

97

21

370

درصد

1
/
68
%

2
/
26
%

7
/
5
%

100
%

حركتي

فعاليت

تعداد

بلي

خير


دیدگاهتان را بنویسید