ويلداوسكي

و

پرسمن
)
1975
(

هورن

وان

و

ميتر

وان
)
1975
(

بارداخ
)
1997
(

مازمانيان

و

ساباتير
)
1979

،
1980
(

ساباتير

و

مازمانيان
)
1983
(

ويلداوسكي

و

ماجونه
)
1978
(

شارف
)
1978
(

مينتز

،
)
1977
(

ويندهوف

ـهر
ب

تير
)
1980
(

فرانكلين

و

ريپلي
)
1982
(

المور

)
1985
(

ساباتير
)
1986
(


همكاران

و

گوگين

)
1990
(

وينتر
)
1990
(

ليپسكي
)
1971

،
1980
(

المور
)
1980
(

پورتر

و

جران
)
1981
(

جران
)
1982
(

هال

و

جران
)
1982
(

نظريه

بالا

هاي
پايين

به

نظريه

تركيبي

هاي

نظريه

بالا

به

پايين

از

هاي

ويلداوسكي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

پرسمن

)


دیدگاهتان را بنویسید