بر

رضايت

و

تعهد

منفي
.

كار

محل

ساختاري

ابعاد
:

اختيار

(+)

تكرارپذيري

)

(

اجتماعي

حمايت

(+)

شغلي

استرس

)

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

داخت
پر
(
+
)

شغلي

رضايت

(+)

ويژگي

فردي

هاي

(+)

سازماني

تعهد

(+)

ماندن

به

تمايل

)

(

خدمت

رك
ت

علامت

(

)

نشان

دهندة تأثير


دیدگاهتان را بنویسید