زندگي

كيفيت

سازمان

خوشنامي
عملكرد

افزايش

ارتباطات

بهبود

گروه

انسجام
خلاقيت

اشتياق

شغلي

رضايت
نگهداشت
خلاقيت
انگيزش
وري

بهره
استرس

كاهش

مشتريان

رضايت
شادي

دانشگاهيان

تجربي

محققان

كاري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زندگي


دیدگاهتان را بنویسید