در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Lawal, A, “Laminar Flow and Heat Transfer to Variable Property Power-Law Fluids in Arbitrary Cross-Sectional Ducts,” Ph.D. Thesis, McGill University, Montreal, Quebec, Canada, 1985.
Bird, R. B., Armstrong, R. C., and Hassager, 0., Dynamics of Polymeric Liquids, Vol. 1, John Wiley & Sons, New York, 1977.قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید