در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

Mansfeld F. , M. W. Kending and s e TSAI, “Evaluation of
Corrosion Behavior of Coated Metals with AC—Impedance Measurements, Corrosion, Vol. 38, No. 9, pp478—485, Sept.
1982.
18747084956

Uhlig, H. Corrosion and Corrosion Control ” John wiley

and Sons , Inco New York, 1971.
34079555738


دیدگاهتان را بنویسید