در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1

x

i1 ai

47

47

1

p?
L LpU+g U p
7376669849024

68096907806670

68188347818863

2907987-3047

x

no vo
Approach to Fuzzy Linear Programming,” Fuzzy Sets and Systems 20, pp. 17-30, 1986.
IL Slowinski, R., “A Multicriteria Fuzzy Linear

Programming Method for Under Supply System

Development Planning,” Fuzzy Sets and Systems 19,

pp. 217-237, 1986.
Rommelfanger, H., “Interactive Decision Making in Fuzzy Linear Optimization Problems,” European Journal of Operational Research 41, pp. 210-217,
1989.
Dubois, D. , and Prade, H., Fuzzy Sets and Systems-Theony and Application, New York, 1980.
Okamura, M., O-ura, Y., Hayashi, S., Uemura, K. , and Ishiguro, F., “A New Power Flow Model and Solution Method-Including Load and Generator

Characteristics and Effects of System Control Devices,” IEEE Trans, vol. PAS-94, No. 3, pp.
1042-105, May/June 1975.


دیدگاهتان را بنویسید