5-3 يافته ها76
5-4- نتيجه گيري79
5-5- ارائه راهبرد و سياست :79
منابع فارسي81
Refrencese82
تصوير شماره 1: حبابهاي نامريي احاطه کننده انسان17
تصوير شماره2 :فضاي شخصي ادوارد هال18
تصوير شماره 3: فضاي شخصي19
تصوير شماره4: فضاي شخصي .19
تصوير 5: يک مدل مفهومي از فضاهاي پلان آزاد33
تصوير6: يک مدل مفهومي از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز33
تصوير7:دياگرام روابط بين فاکتورهاي تاثيرگذار بر رضايت شغلي.36
تصوير8: فضاهاي داخلي پلان باز و ارتباط مستقيم همکاران با يکديگر50
تصوير9: فضاي داخلي اداره امور مالياتي ايلام با نقشه پلان آزاد51
تصوير10: ادارات با نقشه پلان آزاد52
تصوير11:نماي بيروني اداره امور مالياتي شهر ايلام53
تصوير12: بانک ملت شعبه کشوري شهر ايلام59
تصوير13: اداره پست مرکزي شهر ايلام60
تصوير14: دياگرام ارتباط فاکتورهاي تاثير گذار بر عملکرد65
تصوير15: دياگرام ارتباط تاثيرگذاري فاکتورهاي 4 گانه بر رضايت محيطي68
تصوير16:دياگرام ارتباط رضايت محيطي با رضايت شغلي70
تصوير 17: دياگرام ارتباط فاکتور حريم خصوصي با ارتباطات71
تصوير18:دياگرام نهايي72
جدول شماره1: Reliability Statistics62
جدول شماره2: Model Summary63
جدول شماره3: ANOVAb64
جدول شماره4: Coefficientsa64
جدول شماره5 Model Summary:66
جدول شماره6: ANOVAb66
جدول شماره7: Coefficientsa67
جدول شماره8: Coefficientsa67
جدول شماره9 ANOVAb69
جدول شماره10: Coefficientsa70
جدول شماره11: Correlations71
فصل اول
مقدمه و کليات
1-1 مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ساختمان‌هاي اداري بايستي داراي انعطاف پذيري، راحتي نگهداري، دسترسي مناسب ويک موقعيت اکولوژيکي)اقليمي( مناسب باشند و از طرف ديگر يک محيط آرام، لذتبخش ومفيد را براي استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحي و ساخت سازمان ها و مجتمع‌هاي اداري توسط معماران , ضرورت آشنايي اين افراد با مسائل رواني کارکنان و کارمندان پر رنگ تر مي‌شود , زيرا فضاي خلق شده توسط معماران بايستي مورد استفاده کارمندان يک سازمان قرارگرفته و ماهيت فضا اثرات رواني خاصي را بر آنها ايجاد کند. در صورتي که يک فضا از لحاظ اصول معماري، هنري و روانشناسي به صورت منطقي و درست طراحي شود، علاوه بر ايجاد نشاط، شادابي و انگيزه ي کافي در کارکنان مي‌تواند با رعايت نکات خاص و ساده اي در چيدمان فضاها و مبلمان داخلي , استرس‌هاي ناشي از محيط کاري را به حداقل برساند. با نگاهي به زندگي کارمندان در خواهيم يافت که شرايط محيط کار دقيقا بر رفتار ، شخصيت و زندگي افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. قطعا کار کردن در فضاي مطلوب در کنار فضاي سبز و منظره‌هاي دلچسب در شرايط مساعد تهويه ، نور و آکوستيک ، بر روي مبلمانهايي که قاعده‌هاي آرگونومي آن به تناسب انسان باشد، مي‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتي بعد از بازنشستگي تضمين نمايد. همچنين فضاهايي با مقياس مناسب و داشتن محيط‌هاي اجتماعي مطلوب روحيه خلاقيت کارمند و انگيزه او را براي حضور به موقع بر سر کار خود برمي انگيزد. فضاي مناسب کاري در بوجود آمدن حس رضايت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمي ايفا کرده حس تعلق فرد را افزايش مي‌دهد در نتيجه راندمان کاري و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازماني و اداري که باعث افزايش سوددهي سازمان مربوطه است افزايش مي‌يابد.
1-2 بيان مساله
در طراحي ساختمان‌هاي اداري از دو سيستم باز و بسته استفاده مي‌شود. سيستم باز اداري به فضاهايي اطلاق مي‌شود که توسط جداکننده‌هاي سبک از هم تفکيک شده اند. سيستم بسته اداري به فضاهايي اطلاق مي‌شود که توسط ديوارهاي جداکننده و به صورت اتا قهاي مستقل مي‌باشند. به طور کلي ساختمان‌هاي اداري داراي فضاهاي اصلي، فضاهاي پشتيباني، خدمات و مسيرهاي گردش مي‌باشند که طراحي داخلي عامل كليدي رضايت شغلي در آنهاست. طراحي فضاي كاري ممكن است موفقيت سازماني را با ايجاد فضايي كه كيفيت كار، روش و كميت را ساپرت مي‌كند ، افزايش دهد و تغيير و تحولات و ميزان غيبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاينده‌اي، معماران، طراحان داخلي و مديران رفاهي، نقش راهبردي جديدي به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انساني و سازماني بر عهده دارند (هميلتن1، 1977). شمار زيادي از شركت‌ها از طراحي داخلي فضاي كار به عنوان وسيله‌اي در جهت جذب و حفظ كارشان استفاده مي‌كنند، آخرين تحقيقات انجمن آمريكايي طراحان داخلي نشان مي‌دهد كه طراحي داخلي فضاي كار ابزاري است كه مي‌تواند به موفقيت شركت‌هاي بزرگ در حل چالش‌ها كمك كند. كاركنان و جويندگان كار مي‌گويند محيط فيزيكي يكي از سه عامل برتر تأثيرگذار در تصميم آنها در پذيرش يا ترك شغل است.
كارمندان مدت زيادي را در يك ساختمان مي‌گذرانند بنابراين محيط فيزيكي بر فعاليت آنها و بطور مستقيم بر كارايي و توليدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر اين است كاركناني كه بيشتر از محيط فيزيكي كارشان راضي هستند نتيجه كار و توليدشان بهتر است. شرايط دما، كيفيت هوا، نور و شرايط صدا در محيط اداري بر ميزان توليد و بهره‌وري تأثير دارد. در واقع مطالعات زيادي بطور مؤثر ثابت مي‌كند كه كاراكترهاي محيط فيزيكي اداره مي‌تواند اثر قابل توجهي بر رفتار، ادراك و بهره‌وري كاركنان داشته باشد (کمرولزمان2 و همکاران، 2011).
بيشتر تحقيقات پيشين اغلب بر روي يك فاكتور تأثيرگذار بر بهره وري كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقريبا هيچ مطالعه‌اي انجام نشده كه رابطه بين تمام فاكتورهاي فيزيكي محيط كار و بهره‌وري كاركنان را نشان دهد. بنابراين اين مقاله سوابق چندين فاكتور محيطي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر بهره‌وري كاري كاركنان تأثير مي‌گذارد را بررسي ميکند.
در اکثريت ساختمانهاي اداري در ايران متأسفانه صرف تأمين فضاي فيزيکي اهميت داشته و تأمين نياز روحي کارمندان دچار غفلت مي‌شود آنچه افراد در انجام وظايفشان بدان نياز پيدا مي‌کنند روحيه سرزندگي و شادابي و انرژي براي انجام آن است. حال آنکه فضاي محيط کار در ايجاد اين روحيات بسيار دخيل است که متأسفانه همين جنبه رواني محيط کار بسيار مورد بي توجهي قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگي و بي قراري افراد مي‌گردد و بصورت خودآگاه يا ناخودآگاه زمينه نارضايتي کارمندان را فراهم مي‌سازد .
مشخص شده است كه محيط داخلي در يك اداره تأثير زيادي بر نگرش، رفتار، رضايت و بهره‌وري كاري كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندريان ليمن 3،1995)، افرادي كه از دما، كيفيت، آب، نور و شرايط سر و صدا در دفتر كارشان راضي نيستند، بيشتر از تأثير آنها بر تمركزشان در كار شكايت دارند. تحقيقات ديگر همچنين نشان مي‌دهند كه “توليد ” ارتباط نزديكي با شرايط محيط داخلي دارد. به هر حال چگونگي تأثير كيفيت محيط داخلي بر توليدات، يك چالش بزرگ است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه نه فقط دما، كيفيت نور و صدا بايد مورد توجه قرار گيرد ، بلكه همچنين بايد كيفيت هواي داخلي، راحتي حرارتي، طرح فضاهاي كاري خصوصي، طرح رنگ فضاي كار، گياهان داخلي، لايه‌هاي گرد و غبار و آلاينده‌هاي بيولوژيكي، تجمع دي‌اكسيدكربن داخلي و بسياري عوامل ديگر بايد توسط مديران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گيرند. نهايتاً يك محيط اداري راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظايفشان كند. اين مي‌تواند كيفيت زندگي در كار را جهت بهره‌وري هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).
همانطور که گفته شد تحقيقات همواره نشان داده اند كه ويژگي‌هاي محيط اداري مي‌تواند تأثير قابل توجهي بر رفتار، نگرش و بهره‌وري كاركنان داشته باشد (آلتمن و لت4، 1969). (دول و اسكرودر5، 2001) اظهار داشتند كه در محل كار رضايت كاربر به عنوان مهمترين فاكتور در موفقيت سازمان به رسميت شناخته شده است و به عنوان يك شاخص كليدي در بهره‌وري در نظر گرفته شده است و بر اساس اين منطق است كه سطوح بالاي رضايت‌مندي سبب بهبود روحيه و كاهش سردرگمي ميشود. همچنين اين تحقيق نشان داد كه رضايت از محيط كار بطور مستقيم به رضايت شغلي كاركنان و بطور غيرمستقيم به تعهد سازماني و ميزان حجم معاملات مربوط مي‌شود.
بطور كلي مطالعات انجام شده بر معيارهايي مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان مي‌دهد كه چنين فاكتورهاي از محيط فيزيكي برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضايت و بهره‌وريشان تأثير مي‌گذارد (کروچ و نيمران6، 1989).
موضوع اين تحقيق تحليل فضاهاي اداري با پلان باز) Open Plan ) و بررسي ويژگي کمي و کيفي اين فضاها و در نهايت رسيدن به يک سري استاندارد براي طراحي مراکز اداري است.در واقع سعي بر آن است که فضاهاي اداري فضاي منعطفي را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نيازهاي روحي افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌هاي آنها عاملي در برانگيختن هرچه بيشتر کارکنان و افزايش کارايي آنان باشد.آنچه در اين طراحي انعطاف پذير بيش از همه مورد نظر است توجه به جنبه‌هاي کيفي و تاثير اين وجوه بر روند کاري و خلاقيت فردي و اجتماعي کارکنان و اعمال آنها مي‌باشد. اين وجوه عبارتند از: حريم خصوصي ، نور ، تهويه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آيتمهاي ريزتري است که مجموعا يک ساختار5 فاکتوري تاثيرگزار بر رضايت محيطي را تشکيل ميدهند که به نوبه خود رضايت شغلي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
در واقع آنچه نمود پيدا مي‌کند ، ايجاد فضايي مناسب با روحيه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاري خود را در بهترين شرايط ممکن سپري نمايند .
1-3 ضرورت انجام تحقيق
ضرورت مسأله زماني آشکار مي‌گردد که محاسبه شود افراد يک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود مي‌باشند. در حقيقت افراد شاغل بيش از نيمي از اوقات بيداري خود را در مکانهاي کاري مي‌گذرانند يعني بهترين و پر انرژي ترين ساعات زندگي.
1-4 فرضيههاي پژوهش
– فضاهاي سازماني چه از نظر فيزيکي و چه از نظر رواني بر رفتارها ، شخصيت و ميزان بهره وري کاري کارکنان تاثير مي‌گذارد.
– با طراحي مناسب (بر اساس نيازمنديهاي کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهاي اداري مي‌توان رضايت کارمندان از محيط و به تبع آن انگيزه آنان را در انجام امور محوله افزايش داد.
1-5 اهداف پژوهش
هدف کلي رسيدن به استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقيت و بالا بردن کارايي او در فضاي اداري گردد و اهداف اختصاصي مورد نطر از ديدگاه خرد به شرح ذيل مي‌باشد:
– ايجاد فضاهاي اداري منعطف به گونه اي که پاسخگوي نياز کارمندان به منظور ايجاد تمرکز بيشتر در عين استفاده از فضاهاي باز اداري باشد .يعني فضاهايي که در عين ايجاد امکان استفاده از فضاي باز بتواند به فضاهاي خصوصي بخشهاي اداري نيز تبديل گردد.
1-6 روش انجام تحقيق
موضوع اين پژوهش يک تحقيق کمي است. به منظور بررسي فاکتورهاي تاثيرگذار بر عامل رضايت مندي از محيط کار ، پرسشنامه اي تهيه گرديد و بين کارمندان چند اداره با پلان باز توزيع شد. اين ادارات شامل اداره کل امور مالياتي و دارايي استان ايلام ، بانک ملت شعبه شهيد کشوري شهر ايلام و اداره پست مرکزي شهر ايلام بودند. تحليل آماري پرسشنامه نيز با استفاده از سيستم نرم افزار Spss انجام گرفت.
1-7 تعريف اصطلاحات و واژه ها
* فضاهاي اداري Open Plan: طراحي‌هاي محل كار متعارف، با ارائه فضاي خصوصي اداري در قالب اتاقهاي ساخته شده با مصالح بنايي براي كاركنان تعريف مي‌گردد. در مقابل طرح‌هاي با پلان باز جديدتر، با ويژگي‌هاي عدم وجود طبقه به عنوان سقف متصل به ديوار و مرزهاي داخلي، بدون وجود اتاق و صرفا با فضاهاي كاري پارتيشن شده مشخص مي‌شوند. (اسميت7 ،1989)، بيان کردند که طرح‌هاي با پلان باز به دفاتر، مكان كاري خصوصي، فضاي آزاد و تا حدودي به پنل‌ها، مربوط مي‌شود اما شامل دفاتر مشترك معمولي با چندين كارمند در فضاي اداري نيز مي‌باشد.
* حريم خصوصي: حريم‌ خصوصي‌ را محرمانگي‌ يعني‌ حق‌ پنهان‌ ساختن‌ بعضي‌ از امور از ديگران‌، صحبت‌ و نزديکي‌، حق‌ گمنام‌ ماندن‌ و حمايت‌ از کرامت‌ انساني‌ دانسته‌ اند. کميته‌اي‌ به‌ نام‌ کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان‌ حريم خصوصي را اينگونه تعريف مي‌کند: “حق‌ افراد براي‌ حمايت‌ شدن‌ در مقابل‌ وارد شدن‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ امور و زندگي‌افراد و خانواده‌هايشان‌، با ابزار مستقيم‌ فيزيکي‌ يا به‌ وسيله‌ نشر اطلاعات‌.”(. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7)
حوزه‌هاي‌ حريم‌ خصوصي‌
حريم‌ خصوصي‌ را مي‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ يکديگر تقسيم‌ کرد:
1ـ حريم‌ اطلاعات‌، که‌ شامل‌ تصويب‌ قوانيني‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ شخصي‌ نظير اطلاعات‌ مالي‌، پزشکي‌و دولتي‌ افراد را تحت‌ کنترل‌ قرار مي‌دهد. اين‌ حوزه‌ به‌ “حفاظت‌ اطلاعات‌” (data Protection) هم‌ معروف‌ است‌.
2ـ حريم‌ جسماني‌ که‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيکي‌، دارويي‌ و نظاير آن‌مربوط مي‌شود.
3ـ حريم‌ ارتباطات‌ که‌ امنيت‌ پست‌هاي‌ الکترونيک‌، تلفنها، پست‌ و ساير اشکال‌ ارتباطات‌ را به‌عهده‌ دارد.
4ـ حريم‌ مکاني‌ که‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌اي‌ از محدوديت‌ها و نظارت‌ها در محيط کار و زندگي‌ افراد وهمچنين‌ اماکن‌ عمومي‌ مربوط مي‌شود. حريم‌ مکاني‌ معمولا توسط نظارت‌ ويدئويي‌ و يا چک‌ کردن‌هويت‌ افراد، مورد تجاوز قرار مي‌گيرد.
* ارتباطات سازماني: ارتباط فرآيندي است كه طي آن افكار، عقايـد و احساسات يك فرد به فرد ديگر منتقل مي شود ارتباط فرآيندي است آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته كه از طريق آن احساسات و نظرات به شكل پيامهاي كلامي و غير كلامي بيان، ارســال، دريافت و ادراك مي شوند. بنا به تعريفي ديگر ارتباط فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده به شرط اين كه ذهنيات مورد نظر فرستنده به گيرنده پيام انتقال يابد و بالعكس مي باشد.
* بهره وري شغلي: مقدار کالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرژي و يا کار هزينه شده بدون کاهش کيفيت، يا به اين شکل: “اثربخشي بعلاوه کارايي”. به ديگر سخن، بهره‌وري، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي کار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وري به نسبت کار انجام شده به کاري که بايد انجام مي‌شده اطلاق مي‌شود.
* رضايت مندي محيطي: (دول و اسكرودر8، 2001) اظهار مي‌کنند كه در محل كار رضايت كاربر به عنوان مهمترين فاكتور در موفقيت سازمان به رسميت شناخته شده است و به عنوان يك شاخص كليدي در بهره‌وري در نظر گرفته شده است. اين بر اساس اين منطق است كه سطوح بالاي رضايت‌مندي سبب بهبود روحيه و كاهش سردرگمي ميشود.

فصل دوم
ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه:
جنبه اجتماعي فضاهاي مشترك محيط كاري جايي براي ارتباط و برخورد است در واقع تعامل فضايي مي‌تواند ارتباط را ترويج دهد. امروزه مديران سازمان‌ها، طراحان را تشويق مي‌كنند به طراحي محيطي اداري كه فاقد ويژگي‌هاي صرفاً اداري با يكپارچگي اجتماعي باشد. ويژگي‌هاي از قبيل: روشنايي ضعيف، ارتباط نامنعطف و طرح فضايي بد رد مي‌شوند، كه اين‌ها سبب كمبود علاقه، راحتي و عوامل هيجان‌انگيز در محيط اداري است كه بر رضايت و عملكرد كاركنان تأثير مي‌گذارد.. با توجه به مطالعات مروي همانن ، محيط اداره مي‌تواند الهام‌بخش، انرژي‌زا و ايجادكننده انگيزه در ساكنينش كند طوري كه حس كنند در خانه دوم خود هستند جايي كه هميشه بدان متعلق‌اند. اداره همچنين مي‌تواند از فرسودگي شغلي و خستگي جلوگيري كند و سبب رفع اوهام (رفع خواب آلودگي) شبه و ايجاد شادي در كار شود.
استفاده از پلان آزاد در محيطهاي اداري (به انگليسي: Open Office)‏، در اوايل سال ???? آغاز شد Duffy, F. (1997. در ابتدا، ايده اين که محيطهاي کاري از اتاق‌هاي محدود و بسته به محيطهاي باز و بدون پوشش تبديل شوند، مخالفان و منتقدان زيادي داشت. اما به تدريج به يکي از محبوب ترين روشهاي طراحي دفاتر اداري تبديل شد. استفاده از محيطهايي که باز و بدون مرز بندي بودند باعث شد تا بسياري از مزاياي اين نوع طراحي به مرور زمان خود نمايي کنند. استفاده از فرصت‌هاي بيشتر براي مشاهده و آموختن از نيروهاي خبره و يادگيري ناخودآگاه در اثر کار کردن کنار با تجربه‌ها، از اولين بازخورد‌هاي اين نوع طراحي دفاتر کار بودند.پلان آزاد يکي از پيشنهادهاي لوکوربوزيه معمار و شهرساز سويسي مشهور بود، که وي در اوايل سالهاي ????، پيشنهاد‌هاي جديدي براي طراحي معماري نوين ارائه داده بود. وي نظريه خود درباره استفاده از پلان آزاد در طراحي را به اين شکل ارائه نمود که پلان‌هاي معماري همواره از جزرهاي باربر پيروي مي‌کردند و در حقيقت اين جرزهاي باربر ساختمان بودند که نوع طراحي را مشخص مي‌نمودند. وي به اين نکته اشاره کرد که استفاده از بتن مسلح، مي‌تواند يک حاصل فوق العاده داشته باشد و آن طراحي در فرم و ساختار پلان آزاد است. در حقيقت پيشروي لوکوربوزيه در شکستن اجبار استفاده از ديوارهاي باربر، نقطه شروعي بر يکي از نوين‌ترين فرم‌هاي طراحي معماري بود. استفاده از پلان آزاد، يک اصطلاح کلي مورداستفاده براي طراحي معماري داخلي است. طراحي با پلان‌هايي که در آن فضا‌ها به صورت باز و بزرگ ديده مي‌شوند و حداقل کوچک سازي و محدود کردن در آن اتفاق مي‌افتد. در مورد اين ايده نوين طراحي همين کافي است که طراحي در فرم پلان آزاد يعني ر‌هايي از هر نوع محدوديت در انقباض و انبساط افقي پلان و امکان ايجاد يک ساختار، با ارزش برابر در تمام محيط.
بي ترديد روابط متقابل ما با ديگران نقش مهمي در اولويت هايمان در محيط کار دارد و محيط ساخته شده بايد بتواند نيازهاي مربوط به اين روابط را پاسخ گويد. از سوي ديگر مي‌دانيم که فضاها ، نقش‌هاي اجتماعي خاصي را بر ساکنان خود تحميل مي‌کنند و برخي الگوها و معيارها ي رفتاري را تقويت و برخي ديگر را تضعيف مي‌کنند و در نهايت جهت و ابعاد جديدي به رفتارهاي ساکنان خود مي‌بخشند .
تجربه نشان مي‌دهد واكنش افراد به محرك محيطي در طرح پلان- باز در شخصي به شخص ديگر متفاوت است. افرادي كه تحريكات محيط اطرافشان را بهتر كنترل مي‌كنند كمتر تحت تأثير عوامل تحريك‌زا هستند پس كمتر از ازدحام رنج مي‌برند و در مواجهه با محرك محيطي استرس كمتر دارند در حالي‌كه ديگران در مقابل تحريكات محيط واكنش منفي بيشتري از خود نشان مي‌دهند. (محرابيان، 1977) .
در اين فصل به بررسي فاكتورهاي محيطي و تاثير آنها بر عامل رضايت مندي از محيط کارمي پردازيم. اين عوامل عبارتنداز 1-،صدا و تاثير آن بر حريم خصوصي 2- تهويه. 3-استفاده از نور روزانه ، رنگ در نورپردازي و تاثير آنها بر نور محيط اداري با پلان باز. 4-دسترسي به اشخاص مرتبط ، امکان ارتباط نزديک بين کارمندان و ارباب رجوع و تاثير آن بر ارتباطات در فضاهاي Open Plan .
2-2 تاثير طراحي محيط فيزيکي فضاي کار
يکي از جنبه‌هاي اساسي محيط كار كه در نحوه رفتار كاركنان دخيل است ، طرح فضاي اداري است. طراحي‌هاي محل كار متعارف، تمايل به ارائه فضاهاي خصوصي اداري براي كاركنان دارد ، در مقابل طرح‌هاي با پلان باز جديدتر، با ويژگي‌هاي عدم وجود طبقه به عنوان سقف متصل به ديوار و مرزهاي داخلي، با اتاقك‌ها و فضاهاي كاري پارتيشن شده مشخص مي‌شوند (زالسني و فاراس9، 1987). امروزه به علت كاهش هزينه‌ها و راحتي بيشتر، استفاده از پلان‌هاي باز در ادارات رو به افزايش است. اما وجود سر و صدا در اين طرح‌ها يكي از فاكتورهايي است كه ممكن است راندمان مورد انتظار را تضعيف كند و نيز برخي شكايات سلامتي مانند سردرد و عفونت‌هاي تنفسي را بيان مي‌كنند. در اين فضاها سرپرستي و نظارت بر كار كارمندان آسان‌تر مي‌شود.
اسميت10 (1989)، بيان کرد که طرح‌هاي با پلان باز به دفاتر، مكان كاري خصوصي، فضاي باز و تا حدودي به پنل‌ها مربوط مي‌شود، اما شامل دفاتر مشترك معمولي با چندين كارمند در فضاي اداري نيز مي‌باشد.
در همين حال با توجه به نظر برنان و کلاين11 (2002) و زتيلين12 (1969) طرفداران طرح با پلان باز، اين طرحها فضاي منعطفي ايجاد مي‌كند كه سبب كاهش زمان بازسازي مي‌شود. اين مساله همچنين اين امكان را به وجود مي‌آورد كه محل‌هاي اقامت تعداد بيشتري از كارمندان فضاي كمتري ببرد. به عنوان يك نتيجه كلي فضاي اداري مورد نياز كاهش مي‌يابد و سازماندهي‌ها به سمت تهويه مناسب و کاهش هزينه تعمير و نگهداري ساختمان پيش مي‌رود. طرفداران طراحي پلان باز همچنين مدعي‌اند كه اين طراحي سبب تسهيل ارتباط و افزايش تعامل بين كارمندان مي‌شود و نتيجتاً رضايت كاركنان را افزايش و روحيه و بهره‌وري را بهبود مي‌بخشد (باچ13، 1965). در واقع برخي شواهد اين اثرات مثبت را حمايت مي‌كنند. دفاتر با پلان باز به افزايش ارتباطات در ميان همكاران، قضاوت عادلانه‌تر و اجتماع‌پذيري بيشتر نسبت به طرح‌هاي متداول منجر مي‌شوند (آلن و گرسبرگر14، 1973؛ هاندرد و گرينفيلد15، 1969؛ بروکز و کاپلان16، 1972).
اما در مقابل گروهي اعتقاد دارند طرح پلان باز هزينه‌بردار است. مثلاً داراي سر و صداي زياد در محل كار هستند، حواس‌پرتي و اختلالات كاري در آن‌ها زياد است، ازدحام افزايش مي‌يابد و حريم خصوصي كاركنان پايمال مي‌گردد كه سبب كاهش راندمان كاري كاركنان مي‌گردد.
2-3 حريم خصوص
فضاي شخصي سازوکاري است که از آن براي نظارت بر تعامل ميان فردي و دستيابي به خلوت مطلوب استفاده مي‌شود. فضاي شخصي را غالبا به فاصله فيزيکي فرد با ديگران تعبير مي‌کنند. هال ، تاکيد کرده است که خود فاصله مهم نيست ، نشانه‌هاي ارتباطي قابل دستيابي در فواصل گوناگون است که در مفهوم فضاي شخصي اهميت پيدا مي‌کند. در واقع فضاي شخصي محيطي است که در آن درجات و شکلهاي گوناگون تماس اجتماعي امکان پيدا مي‌کند .(آلتمن ، 1382: 6-65)
تصوير شماره 1: حبابهاي نامريي احاطه کننده انسان
تعريف کننده فضاي شخصي در نظريه همجواري هال ماخذ:هال 1376:148
منظور از فضاي شخصي “هاله اي نامرئي “است. تجاوز ديگران به اين حريم باعث ناراحتي يا نگراني فرد مي‌شود. همه انسانها با توجه به نسبت نزديکي خود با شخص مقابل و يا مقام او ، اين فاصله را رعايت مي‌کنند. حبابهاي نامرئي احاطه کننده اطراف انسان و تعريف کننده فضاي شخصي ، فرآيندي ديالکتيکي و متغير است (هال17 1376: 148).
“هال” اصطلاح همجواري را در نحوه استفاده انسان از فضا براي توضيح و بررسي فرهنگ به کار مي‌برد و نتيجه مي گيرد که نحوه همجواري انسانها در فضا و مکان بخشي از فرهنگ است. او مهمترين بحث فضاي انسان ساخت را ايجاد همجواري مناسب با هويت فرهنگي مي‌داند که باعث جلوگيري از تجاوز ، ازدحام و استرس در انسانها مي‌شود. او معتقد است ، رشد بيش از حد طبيعي خواسته‌هاي انسان بعد جديدي را با عنوان بعد فرهنگي به وجود آورده است. (هال 1376: 222)
فضاي شخصي به مثابه يکي از سازوکارهاي تنظيم مرز ميان خود و ديگري احتمالا در روابط اجتماعي مختلف شکل متفاوتي به خود مي‌گيرد. فرد يا گروه وقتي مايل به تعامل با ديگري است خود را بيشتر در دسترس مي‌گذارد و وقتي به تعامل با کسي تمايلي نداشته باشد ، از او دوري مي‌کند .
رابرت سامر تعريف ساده اي از فضاي شخصي پيشنهاد مي‌کند: فضاي شخصي ناحيه اي است با پيوندهاي نامرئي که بدن شخص را احاطه کرده اند تا امکان ورود عنصري مزاحم وجود نداشته باشد (گيفورد 1378: 54)
“فضاي شخصي” نبايد با “فضاي شخصي شده” اشتباه گردد. اولي به فاصله اي گفته مي‌شود که حيوانات هم گونه ، به جز در مواردي که تماسهاي خصوصي بين آنها جريان دارد ، بين خود رعايت مي‌کنند ، و دومي به محدوده اي از محيط طبيعي يا مصنوع به عنوان قلمرو تعين شده گفته مي‌شود. اگر شخص ديگري وارد اين فضا شود ، فرد احساس مزاحمت مي‌کند و عدم رضايت خود را اعلام مي‌کند. حتي اگر علائم بيروني عدم رضايت پنهان بماند،در مقابل مزاحمت ها واکنش هايي نشان مي‌دهند (لنگ، 1381 :167)
تصوير شماره2 :فضاي شخصي ادوارد هال
تصوير شماره 3: اين دو نفر به فضاي شخصي هم وارد نشده اند وايجاد مزاحمت نمي کنند.
تصوير شماره4: اين دو نفر به فضاي شخصي هم وارد شده اند و ايجاد مزاحمت مي‌کنند .
ماخذ: گيفورد ، 1378: 54
بسياري از پژوهشهاي مربوط به روابط بين افراد حاکي از آن است که :1.وجود رابطه مثبت بين افراد به کم شدن فاصله يا کوچک شدن محدوده فضاي شخصي بين آنها منجر مي‌شود .2. افرادي که نزديک هم قرار مي‌گيرند ، افرادي هستند که رابطه مطلوب با هم دارند .
ديدگا ههاي تعاملي در مکاتب روا نشناسي بر اين باورند که انسان با محيط ارتباط برقرار مينمايد، در آن دخل و تصرف ميکند و از آن تأثير ميپذيرد. با تاکيد بر ديدگا ههاي اقتصادي و جمعيتي و کم توجهي به نيازهاي ديگر انسان، محيط زندگي از کيفيت لازم کم بهر ه ميماند و ساکنان محيطهاي اداري با کم شدن حس تعلق به محيط زندگي، دچار نوعي بي هويتي ميشوند. (عليرضا عيني فر، آزاده آقالطيفي،1390 )
انسان نيازمند آرامش، احساس امنيت در زندگي خصوصي خود و محترم شمردن قلمرو خويش از جان ديگران است. قلمرو ابزاري براي گذر از يک فضاي ساده است که ميتوان آن را يک سازوکار پشتيبان براي نيازهاي اصلي زندگي دانست.
محققان نشان دادند مشكلات دفاتربا پلان باز از ديدگاه كاركنان مانند سر و صدا، فقدان حريم خصوصي و عوامل ديگر مثل عدم تمركز حواس مي‌باشد (ايوانس و جوهانسون18، 2000؛ ساندستروم19 و همکاران، 1994). با توجه به گفته‌هاي هال20 (1996)، افراد فضاي شخصي خود را دارند تا زمانيكه اين حريم نقض شود كه در صورت نقض اين حريم آنها احساس ازدحام و ناراحتي مي‌کنند. بنابراين هنگامي كه نقض فضاي شخصي در طراحي پلان باز بيشتر رخ مي‌دهد، سطح راحتي كاركنان پايين مي‌آيد و احساس ازدحام و از دست رفتن حريم خصوصي به فرد دست مي‌دهد. اين احساس ازدحام و نبود حريم خصوصي سپس نارضايتي و واكنش‌هاي منفي توسط كارمندان در محل كار را به دنبال دارد (اولدهام و راچفورد21، 1983).
چان22 (1999) در پژوهشي بيان مي‌كند كه دو فاكتور رايج تأثيرگذار بر حريم خصوصي يكي محدود كردن فضاي شخصي و ديگري تعامل ناخواسته بيش از حد است. مطالعات متعدد نشان مي‌دهد كه دفاتر با پلان باز با كاهش رضايت شغلي، كاهش انگيزه، و حفظ حريم خصوصي كم، در ارتباط هستند (ميتال23 و همکاران، 1992). كاركنان در دفاتر با پلان باز گزارش مي‌دهند كه شرايط استرس‌زا در اين محيط‌ها موجب ايجاد ارتباط بين طرح‌هاي با پلان باز و شكايات، خستگي، رنجش، ناراحتي عمومي، و از دست رفتن سلامتي و… به عنوان مثال سردرد و عفونت‌هاي تنفسي شده است (هد24، 1982).
با وجود ايراداتي که به دليل کمرنگ شدن حريم خصوصي در ادارات پلان باز ، بر آنها وارد است ، اما بسياري از افراد نيز بر اين باورند که باز بودن فضاي کار و داشتن نظارت همکاران بر کار يکديگر سبب مي‌شود تا کارکنان اداره بيشتر به انجام وظايف خود اهميت داده و همچنين در محل کار خود حضور پررنگ تري داشته باشند .
2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فيزيولوژيک
اثرات صدا بر روي كارايي
مشكلات سر و صدا در يك دفتر مساله اي غيرقابل اجتناب است. مطالعات نشان مي‌دهد كه وقتي صدا کم مي‌شود، خطاي كار كم و توليد بيشتر مي‌گردد. ساندستروم و همکاران (1994) اظهار داشتند كه سر و صدا به عنوان يك عامل استرس‌زا با رضايت شغلي در يك محيط كاري مرتبط است. به نظر كارهاي ساده‌تر (مانند كار روزمره) كه نياز كمتري به هوش و نظارت دارند، كمتر تحت تأثير حواس‌پرتي در محيط كار هستند و كارهاي پيچيده‌تر نياز بيشتري به تمركز دارند (بلوك، استوكز و…) و مشاغل پيچيده‌تر در دفاتر با پلان- باز بيشتر دچار حواس‌پرتي مي‌شوند. آمار انجمن مديريت داده‌ها نشان مي‌دهد كه عدم حفظ حريم خصوصي آكوستيك در ادارات با پلان باز مي‌تونه بهره‌وري را بيش از 40% كاهش داده و خطا را بيش از 27% افزايش دهد (مك لاجلم25 2000).
بر اساس تحقيقات آزمايشگاهي هر چند صداي پيوسته بر ميزان كارايي درفعاليت هاي ذهني و حركتي ساده اثر سويي ندارد، اما اگر صدا نامنظم و متناوب و غيرقابل پيش بيني باشد بر كارايي در امور مراقبتي، حافظه اي و وظايف پيچيده كه شخص همزمان بايد دو عمل را انجام دهد تاثير منفي مي گذارد. ضمنا اثرات صدا برروي كارايي به عوامل مختلفي چون: نوع صدا و شدت آن، قابل پيش بيني يا غيرقابل پيش بيني بودن آن، نوع كار و وظيفه، ميزان قدرت تحمل استرس و ديگر ويژگي هاي شخصيتي فرد بستگي دارد.
يكي‌ از مشكلات‌ و مسائل‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ ، وجود سروصداي‌ بيش‌ از حد مجاز در اكثر محيط‌هاي‌ كار است. صدمات‌ سروصدا بيشتر متوجه‌ سيستم‌هاي‌ شنوايي‌ و اعصاب‌ است‌ و مي‌تواند منجر به‌ كاهش‌ بازدهي‌ كار، كاهش‌ دقت‌ و در نهايت‌ امكان‌ ايجادحادثه‌شود.
‌اثرات‌ سروصدا:
الف‌ – اثرات‌ غيرمستقيم‌
1- اثر بر وضع‌ رواني‌ – وجود سروصداي‌ بيش‌ از حد در محيط‌ باعث‌ عصبانيت‌ و تحريك‌پذيري‌ فرد كارگر شده‌ و سبب‌ مي شود كه‌ فرد يك‌ حالت‌ تهاجمي‌ به‌ خود گيرد و در برابر كوچكترين‌ تحريكي‌ پرخاشگري‌ كند. وجود عصبانيت‌ باعث‌ به‌ وجود آوردن‌ مشكلاتي‌ از قبيل‌ منازعات‌ بين‌ كارگران‌ و اختلافات‌ خانوادگي‌ نيز خواهد شد و بدين‌ترتيب‌ ممكن‌ است‌ شرايط‌ ايجاد حادثه‌ مهيا گردد.
2- اثر پوششي‌ بر شنوايي‌ – وجود سروصدا در محيط‌ باعث‌ مي شود كه‌ كارگر نتواند صداهاي‌ مفيد و فراميني‌ را كه‌ شفاهاً‌ به‌ وي‌ داده‌ مي شود دريافت‌ كند و خود اين‌ امر مي‌تواند در ايجاد حادثه‌ دخيل‌ باشد.
3- اثر بر وضع‌ عمومي‌ بدن‌ – وجود سردرد، سرگيجه، ضعف‌ عمومي، تشديد صرع‌ در افراد مصروع، افزايش‌ تعداد تنفس‌ و ضربان‌ قلب، فشارخون‌ و كندي‌ كار دستگاه‌ گوارش‌ در بين‌ كارگران‌ شاغل‌ در محيط‌هاي‌ صنعتي‌ با آلودگي‌ صوتي‌ گزارش‌ شده‌ است. همچنين‌ ديده‌ شده‌ است‌ كه‌ وجود سروصدا اثر منفي‌ در ميزان‌ توليد داشته‌ و سبب‌ بي‌دقتي‌ فرد كارگر نسبت‌ به‌ انجام‌ كار مي شود.
ب‌ – اثرات‌ مستقيم‌
بيشترين‌ خطر سروصداي‌ بيش‌ از حد در محيط‌هاي‌ كار، متوجه‌ دستگاه‌ شنوائي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ كري‌ عارض‌ مي شود. كري‌ شغلي‌‌ در اثر كار كردن‌ در محيط‌هاي‌ پرسروصدا به‌ وجود مي‌آيد.
قبل‌ از ايجاد كري‌ دائم، كري‌ موقت‌ به‌ وجود مي‌آيد. در اين‌ حالت‌ بعد از ترك‌ كار پرسروصدا و يا پس‌ از اصلاح‌ آلودگي‌ صوتي‌ در محيط‌ به‌تدريج‌ قدرت‌ شنوائي‌ كارگر بازگردانده‌ مي شود. در حاليكه‌ در كري‌ دائم‌ افت‌ شنوائي‌ تثبيت‌شده بوده‌ و پس‌ از قطع‌ تماس‌ با سروصدا ديگر پيشرفت‌ نمي‌كند.
در اماکن با پلان باز سر و صدا يكي از فاكتورهايي است كه ممكن است راندمان مورد انتظار و بهره‌وري را تضعيف کند (تونيا26 و همکارن، 2008).
با توجه به گفته‌هاي لاون و سودفيلد27 (1992)، سر و صدا فقط مختص به صحبت‌ها نيست بلكه صداها با تلفن، دستگاه كپي و صفحه كليد ايجاد مي‌شوند. آنها همچنين بيان کردند که اخلال در كار نمي‌تواند تنها به صحبت كردن نسبت داده شود.
اسميت (1989) تأثير سر و صدا به عملكرد کارکنان را بررسي كرد. با وجود بررسي گسترده، اسميت به اين نتيجه رسيد كه تأثير سر و صدا چندان مشخص نيست و به موضوعات زياد بستگي دارد، محققان نيازمند آناليز سؤالاتي از قبيل چه نوع صدايي با چه صوتي چگونه بر عملكرد تأثير مي‌گذارد، هستند.
ديگر مطالعات به اين نتيجه‌ رسيده‌اند كه سر و صداي دفاتر باز مي‌تواند استرس‌زا و از بين برنده انگيزه باشد (ايوانس و جانسون28، 2000). بدليل پيچيده‌تر شدن تكنولوژي كار، فركانس اختلالات مرتبط با استرس در محيط كار افزايش پيدا كرده است (کانکلين، 1987).
كاركنان دفاتر، بويژه، بطور مدام گزارش مي‌دهند: “توانايي تمركز بدون سر و صدا و ديگر اخلال‌گرها” يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي محيط كار است (لوئيس هريس29، 1980).
با توجه به سخن دينر (1969) مراحل متعددي وجود دارد كه مي‌تواند در يك اداره براي كاهش سطوح صدا با مديريت به اجرا در بيايد، از قبيل:


پاسخ دهید