اين ناحيه مرز ميان‌بند بين دو اکوسيستم منطقه نيمه بياباني و جنگلي است. به‌طوريکه مي‌توان در جنگل‌هاي اين ناحيه درختان سوزني‌برگ را در کنار درختان پهن‌برگ ديد که اين امر در گونه‌هاي جانوري هم تاثيرگذار بوده است.
* جغرافياي خاص منطقه که دو منطقه کم ارتفاع و بلند را در کنار هم قرار داده است داراي اهميت است؛ به‌طوري که شاهد تشکيل اقيانوس ابر در اين منطقه هستيم که پديده کم نظيري در دنيا محسوب مي‌شود.
افزون بر زيبايي طبيعي و اقيانوس ابرهاي در دسترس، مشخصات کم‌نظيري مانند وجود گونه‌هاي متفاوت گياهان چوبي به همراه گونه‌هاي گياهي بسيار نادري مانند راش، بلوط، توسکا، نارون، گيلاس وحشي، بارانک، سرخدار، نمدار و مانند آن‌ها اين قابليت را پديد آورده که اين اراضي همچون موزه‌اي زنده براي جذب گردشگران داخلي و خارجي مورد استفاده قرار بگيرد.
3-1-موقعيت جغرافيايي
جنگل زيبا و خوش‌آب و هواي ابر با ?? هزار هکتار وسعت در ادامه جنگل‌هاي سرسبز شمال کشور است. اين جنگل مانند تاجي بر بلندي رشته کوه‌ها در امتداد قله ? هزار متري شاهوار و بعد از عبور از باغ‌هاي بسطام خودنمايي مي کند. اين جنگل در استان سمنان و در نزديکي در مجاورت روستاهاي ابر، شيرين‌آباد و خاک‌پيرزن واقع شده و تقريباً مرز استان سمنان و استان گلستان است.
3-2-مشخصات طبيعي
ارتفاع زياد جنگل از سطح دريا، پايين بودن دما در فصل گرما و وجود چشمه‌سارهاي فراوان و پوشش جنگلي متنوع از شاخصه‌هاي اين جنگل است. جنگل ابر در محلي واقع است که از ضخامت کوه‌هاي البرز کاسته مي‌شود و ابرهاي گرفتار در پشت اين ديواره از لابه‌لاي دره‌ها به سمت جنوب سرازير مي‌شوند؛ به همين خاطر تقريباً از بعدازظهر تا نيمه‌هاي شب با سرد شدن هوا چنان مي‌نمايد که جنگل به روي ابرها سوار شده است. مجاورت دو ناحيه کم فشار و پرفشار (دشت گرگان و منطقه ابر) باعث شده هر وقت زمين انرژي مي‌گيرد ابرها جابه‌جا شوند و به‌نظر برسد که ابرها از آسمان به زمين مي‌آيند. اين اتفاق منطقه ابر را دگرگون کرده و آب و هوايي متفاوت از سراسر سمنان به آن داده است. قدمت اين جنگل مربوط به جنگل‌هاي هيرکاني است که جزو به بقاياي دوران سوم زمين‌شناسي است.
3-3-پوشش گياهي
وجود ?? نوع گونه گياهان چوبي به همراه گونه‌هاي گياهي نادر مانند نارون، بارانک، سرخ دار و مانند آن ها جنگل ابر را به موزه‌اي طبيعي تبديل کرده است. آب و هواي خاص اين جنگل، درختان متفاوتي را در خود پرورش داده که برخي از اين درخت‌ها با شکل خاص خود روي زمين خزيده‌اند و منظره زيبايي پديد آورده‌اند. جنگل ابر يکي از بانک‌هاي گياهان دارويي سرشار در کشور شناسايي شده است، که همه ساله مشتاقان و علاقه مندان را از گوشه کنار جهان به سوي خود دعوت مي‌کند.
عکس4- جنگل ابر شاهرود
در قسمت‌هاي جنوبي جنگل، يعني قسمتي که به روستاها نزديک‌ تر است پوشش گياهي تنک ديده مي‌شود. در عمق جنگل تپه‌هاي پرشيبي وجود دارد که سراسر پوشيده از درختان بلند است. مشهورترين درخت منطقه اورس است. درختي با ريشه‌هاي بلند که روي زمين مي‌خزد. مناطق ابتدايي جنگل ابر ييلاق چوپانان گلستاني است، اما در عمق جنگل اثري از انسان ديده نمي‌شود.
قدمت جنگل‌هاي هيرکاني که جزو بقاياي دوران سوم زمين‌شناسي هستند از يک سو و وجود 80 گونه گياهان چوبي به همراه گونه‌هاي گياهي بسيار نادري مانند راش، بلوط، توسکا، نارون، گيلاس وحشي، بارانک، سرخدار، نمدار و … از سوي ديگر، نشان مي‌دهد که اين اراضي مي‌توانند همچون موزه زنده‌اي براي جذب گردشگران داخلي و خارجي مورد استفاده قرار بگيرند. بخشي از گردشگران اين منطقه، گياه‌شناساني هستند که براي ديدن گونه‌هاي نادر گياهي موجود در جنگل‌هاي هيرکاني به ايران مي‌آيند. دسته دوم، توريست‌هاي عمومي هستند که بيشتر از کشورهاي آسياي ميانه و خاورميانه به ايران مي‌آيند.
4-درخت زبان گنجشك (Fraxinus excelsior)
در ايران در اغلب شهرها، درخت زبان گنجشك ، به “دردار” و “ون” معروف است ولي گونه هاي مختلف آن در نواحي مختلف داراي اسامي محلي متعددي است. از جمله در آستارا، گيلان، نور ، كجور، مازندران، گرگان، ارسباران و لرستان “وان، وَن و وند”، در راميان و لرستان “و نو”، در كردستان و قاسملو رضاييه “بناو”، در بختياري، فريدن و چهارمحال “بنو” و در ممسني “بينو” در مريوان “نباوج” و در فارس “اهر” و در آذربايجان “قوش ديلي” و در لاهيجان و گيلان “تلك وتلكوچي” و در اطراف رضاييه “خوش تباخ”.
در كتب طب سنتي ايران با نام هاي عربي آن “لسان العصفور” و “لسان العصافير” و ميوه آن حب الوز” نام برده مي شود. به فرانسوي Frene و Frene commun و به انگليسي Ash tree، Common ash و European ash گفته مي شود.
درختي است از خانوادة Oleaceae جنس Fraxinus نام علمي آن Fraxinus excelsior L ومترادف هاي آن F.oxyphylla Bourg و F.parvifolia Willd و F.hookeri Wenz مي باشد.

عکس 5- درخت زبان گنجشک
زبان گنجشك درختي است متوسط القامت با جوانه هاي سياه رنگ، پوست تنة آن خاكستري تيره و برگ هاي آن شانه اي مركب داراي 15-9 برگ چه بيضي شكل و كمي نوك دار و با دندانه هاي ريز، پشت برگ ها صاف و عاري از كرك است. گل ها به رنگ قرمز مايل به قهوه اي و معمولاً قبل از برگ ها در بهار ظاهر مي شود. ميوه آن داراي بال و بال آن بيضي، انتهاي آن تيز ولي قاعدة آن قوسي و در آن يك دانه قرار دارد. تكثير اين درخت با كاشت بذر آن صورت مي گيرد. درخت زبان گنجشك معمولاً از سال 15-14 به بعد شروع به ميوه دادن مي نمايد. ميوة آن در پاييز پس از ريزش برگ ها روي درخت مي ماند و تا بهار سال بعد به شاخه آويزان است. براي كاشت ، تخم آن را در پاييز لاي ماسه پهن مي كنند و نگه مي دارند تا بهار سال بعد كه كاملاً برسد و كامل شود. در بهار ابتدا آن را در خزانه اي كه باخاك مناسب تهيه شده باشد، در عمق 3-2 سانتي متر كاشته و پس از2 سال كه نهال هاي جوان رشدكافي نمودند به محل اصلي منتقل مي شوند. فلورا ايرانيكا معتقد است گونه اي از زبان گنجشك كه در شمال ايران مي رويد گونه اي است فرعي با نام علمي F.excelsiot L. sub Coriatiaefolia (Scheele) Murr..
زبان گنجشك اسانس و گلوكوزيد فراكسين وجود دارد و به علاوه از اين درخت Manna يا من گرفته مي شود در گزارش ديگري آمده است كه در برگ و پوست درخت گلوكوزيد فراكسين يا فراكسوزيد وجود دارد كه از هيدروليز آن مي توان گلوكوز و ماده فراكستين به دست آورد. در تخم زبان گنجشك در حدود 25 درصد ماده چرب با بوي مخصوص و طعم ملايم به رنگ زرد يافت مي شود اين چربي خوراكي و قابل استخراج و در صابون سازي مصرف مي شود. در برگ و پوست درخت زبان گنجشك علاوه بر گلوكوزيد موادي به نام مانيت اينوزيت و كوئرستين، دكستروز ، ماليك اسيد، مقداري صمغ، تانن و اسانس وجود دارد.
در هند پوست زبان گنجشك را كه تلخ وقابض است به عنوان تونيك و تب بر تجويز مي كند. برگ هاي آن مسهل است. زبان گنجشك طبق نظر حكماي طب سنتي از نظر طبيعت گرم و خشك است. جوشاندة برگ آن براي رفع نقرس و روماتيسم مؤثر است. اگر گرد برگ آن را به طور خشك بخورند همان اثر را دارد. ضمناً برگ آن ملين و مسهل و مدر و معرق است. دم كردة پوست ساقه هاي ‍جوان آن كه تلخ و قابض است اثر تب بر و خلط آور دارد.در چين مرسوم است برگ هاي گونة Fraxinus griffithii Clarke را خشك كرده و خرد نموده مانند سيگار دود مي كنند و مي كشند ]دراگن دورف[. از نظر طعم و بو شبيه ترياك است ولي نتايج سوء بعدي آن را ندارد ]اپهوف[

اين درخت بومي جنوب ايتاليا است خصوصاً در جزيرة سيسيل مي رويد و مان كه از اين درخت گرفته مي شود به عنوان مان سيسيل در بازار دارويي دنيا معروف است و مان تجارتي مي باشد كه از شير خشت هاي مرغوب مي باشد. اين مان يا من در اثر نيش حشره اي به نام Cicata orni. L به شاخه هاي درخت به طور طبيعي به خارج ترشح مي شود ولي چون مقدار آن از اين طريق زياد نيست معمولاً براي برداشت محصول بيشتر مان شكاف هايي به تنه و ساقه هاي درخت وارد مي كنند تا مقدار بيشتري مان جاري شود.
مان حاصل از زبان گنجشك گل مرغوبترين نوع مان و شيرخشت تجارتي است. رنگ آن سفيد مايل به زرد و متبلور است. بوي آن نامطبوع و كمي تهوع آور، طعم آن ابتدا شيرين ولي پس از آن تند و تلخ مي شود و نظر به خواص دارويي زيادي كه دارد ارزش آن در بازار از ساير مان ها بيشتر است.
5-درخت آزاد (Zelkova carpinifolia)
آزاد، با نام علمي Zelkova carpinifolia درختي کمياب از تيره نارون (Ulmaceae) است که در سراسر جنگل هاي شمال به صورت پراکنده مي‌رويد و درحدود يک درصد تعداد و حجم درختان منطقه را دربرمي‌گيرد.
عکس 6- درخت آزاد
اين درخت، چوبي پرکاربرد دارد و برگ زرد رنگ آن، جلوه زيبايي را در فصل پاييز پديد مي‌آورد. درخت آزاد، مختص مناطق جلگه‌اي و کم‌ ارتفاع تا ميان‌بند است.
پايين‌ترين حد رويش آن در سواحل نوشهر و آستارا است و بالاترين آن در “گدُوک” مازندران و در ارتفاع ????? متري به چشم مي‌خورد.
درخت آزاد در جاده کندوان، در ارتفاعات بالاتر از اين مقدار هم ديده مي‌شود اين گونه جزو درختان بلند قامت است و ارتفاع آن به ? ???ـ ??? متر و قطرش به بيش از يک متري مي‌رسد.عمر درخت آزاد طولاني و پوست تنه آن، صاف و نقره‌اي تا خاکستري است که به صورت پلاک از تنه جدا مي‌شود و جاي آن نارنجي است.چوب اين درخت، صنعتي و قابل ارتجاع است که در ساخت در و پنجره، چانچو، مال بند گاو آهن و نجاري کاربرد دارد.
برگ اين درخت، ريز، خشن، کاغذي و دندانه‌دار است و ميوه فندقه کوچک آن، بدون واسطه به کنار برگ متصل مي‌شود.آزاد، درختي است نورپسند که طالب خاک هاي سبک و غني و عميق است و اغلب نواحي واريزه‌اي را مي‌پوشاند و در بعضي از نواحي جلگه‌اي، توده‌هاي خالص تشکيل مي‌دهد.
اين گونه، به سرما مقاوم و به خشکي حساس است و در باغ هاي سلطنتي و حاکمان محلي استان گيلان، به دليل داشتن تنه راست و برگ هاي زرد زيبا در پاييز، کاشته مي‌شد.بنابر آمار، در هر هکتار از جنگل هاي شمال، به طور ميانگين دو اصله درخت آزاد با مجموع حجم ?/? ? متر مکعب وجود دارد که در حدود نيمي از آنها داراي درجه کيفي سه هستند.آزاد، درختي کند رشد است و در جنگل‌کاري ها استفاده از آن متداول نيست.چوب اين درخت ، قهوه‌اي مايل به نارنجي، نيمه سنگين، نيمه‌سخت و با دوام است و به علت داشتن رشته‌هاي پارانشيمي فراوان، خاصيت کش‌سان دارد.
چوب آزاد، در صنايع مختلف و مصارف روستايي، کاربرد فراواني دارد و در ساخت مبل، گاري، ابزار کشاورزي، چوب اسکي، پارو، راکت ورزشي، چرخ چوبي، پره آسياب و بشکه استفاده مي‌شود.تکثير اين درخت، بيشتر از راه بذر، در ماه هاي مهر و اسفند انجام مي‌شود و خواباندن شاخه نيز معمول است ولي روش پيوندزدن چندان مرسوم نيست و فقط روي نارون، آن هم در بهار انجام مي‌شود.
6-اهميت منابع طبيعي
منابع طبيعي يکي از مهمترين و با ارزش ترين سرمايه ملي هر کشوري محسوب مي شود و نقش آن در حيات اقتصادي و اجتماعي انسانها بسيار مهم است و از اهميت ويژه اي در رابطه با کشاورزي و محيط زيست برخوردار است. لذا حفظ منابع طبيعي با توجه به افزايش جمعيت بيش از پيش ثابت مي شود .
جنگل ها اصلي ترين منابع طبيعي کره خاکي به شمار مي روند و عملکرد آنها نقش اساسي در نگهداري تعادل اکولوژيکي دارد. سلامتي جنگل در هر محل شاخصي از شرايط اکولوژيکي متداول در آن ناحيه است (محمدي و همکاران،1389)
منابع طبيعي به عنوان ثروت هر جامعه و امانتي براي آيندگان است، کساني که از اين ثروت و هديه الهي استفاده مي کنند موظفند از آن بهطور صحيح بهرهبردراي نموده، آباد و سرسبز به نسل بعد از خود تحويل نمايند،زيرا امروزه کارشناسان و متخصصين امر، منابع طبيعي را بستر حيات کليه موجودات زنده و سرسبزي و آباداني آن را نشانه پيشرفت علمي و فرهنگي جوامع و زمينه ساز توسعه پايدار ميدانند.
تعريف منابع طبيعي
بهطور کلي منابع طبيعي به پديدههايي گفته ميشود که در کره زمين وجود داشته و انسان در ايجاد آن هيچگونه دخالتي نداشته است. اين منابع را به دو دسته تقسيم مينمايند.
منابع طبيعي تجديد ناشونده
منابع طبيعي تجديد ناشونده منابعي هستد که خداونددر دسترس انسانها قرار داده تا از آن استفاده کند، اين منابع هر قدر هم زياد باشند، اگر از آنها برداشت شود کاهش يافته و روزي به پايان خواهند رسيد و قابل تجديد هم نخواهند بود. مانند معادن نفت و گاز و … که به علت اتمامبذيري به منابع طبيعي تجديد ناشونده معروف شدهاند.
منابع طبيعي تجديد شونده
اين منابع نيز از نعمتهاي بزرگ الهي ميباشند که در طبيعت وجود داشته و در صورت استفاده صحيح و بهرهبرداري درست هيچگاه به اتمام نخواهند رسيد مثل: آب، هوا و گياهان سبز (جنگلها ومراتع(. از مهمترين منابع طبيعي تجديد شونده، گياهان وجود در جنگلها و مراتع است که اگر مورد بيمهري انسان قرار نگيرند و انسانها زمينه ضعيف و يا نابودي آنها را فراهم نکنند هيچگاه به اتمام نميرسند. گياهان سبز جزء بزرگترين موجودات زنده کره زمين ميباشند و با قدرت زادآوري و تکثيري که دارند اگردرست بهرهبرداري شوند توسعه اقتصادي جامعه را به ارمغان خواهند آورد. گياهان سبز کم و بيش در تمام نقاط زمين پراکندهاند و تراکم آنها به تناسب شرايط اقليمي (ازقبيل دما، بارندگي و …) نوع خاک و شرايط جغرافيايي متفاوت است.
درمناطقي که شرايط رشد براي اين گياهان مهيا بوده و به صورت درختان و درختچههاي متراکم خودنمايي نمايند اين مناطق را (جنگل) مينامند.
محلهايي که به شکل بوتهها و علفهاي متوع يک ساله و چند ساله با گلهاي رنگارنگ جلوهگري نمايند مرتع محسوب ميشوند. مناطقي که در طول شبانه روز داراي نوسانات دمايي زياد، تبخير و تعرق بيشتر، بارندگي کمتر و گياهان مقاومتر باشند بيابان نام دارند.
در استان مرکزي با توجه به ميزان بارندگي و شرايط آب وهوايي 25 هزار هکتار جنگل ، 440 هزار هکتار بيابان ، 50 هزار هکتار کوير و1425000 هکتار مرتع وجود دارد.
6-1-اهيمت و فوايد منابع طبيعي تجديد شونده (جنگلها و مراتع)
جنگلها و مراتع از مهمترين و با ارزشترين منابع طبيعي بوده و نقش اساسي در تأمين نيازمنديهاي انسان(اکسيژن،آب، مواد غذايي، دارويي و …) دارند.
تا چند دهه قبل ارزش اين منابع طبيعي تجديد شونده با معيار منافع آني و کوتاه مدت سنجيده ميشد در صورتي که با بروز مشکلات و معضلاتي درباره وضعيت محيط زيست مانند گرم شدن کره زمين، وجود سيلابهاي مخرب و … تغييراتي در ارزشگذاري منابع طبيعي تجديد شونده به وجود آمد.
ارزش جنگلها و مراتع و منافع حاصل از آن آنقدر زياد است که ذکر همه آنها فرصت و زمان زيادي را ميطلبد اما به طور کلي ميتوان اين اثرات و فوايد را به دو بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود.
6-2-اثرات مستقيم جنگلها و مراتع
6-2-1-توليد چوب
همانگونه که ميدانيم چوب در تأمين نيازهاي زندگي ما نقش زيادي دارد کاغذ، قلم، مبلمان، درب و پنجره و … از جمله ملزوماتي هستند که امروز اتکاي شديد به چوب دارند.
6-2-2- حفظ و توليد خاک
جنگلها و مراتع با پوشش گياهي خود نقش زيادي درحفظ خاک و نگهداري آن دارند و هرجا که اين پوشش گياهي مطلوب باشد فرسايش خاک به وسيله باد و آب کمتر اتفاق ميافتد و از طرف ديگر گياهان باعث ميشوند به مرور زمان سنگها تجزيه شده و به خاک تبديل شوند و خود نيز حاصلخيزي خاک را افزايش دهند.
6-2-3- توليد علوفه
انواع مختلف دام مثل گاو، گوسفند، بز، شتر و… براي مدتي از سال يا در طول سال از گياهان به ويژه در اراضي مرتعي استفاده ميکنند.
6-2-4- توليد فرآوردههاي صنعتي و دارويي
بسياري از گياهان موجود در مراتع خاصيت دارويي دارند که برخي از آنها در صنعت نيز مورد استفاده قرار ميگيرند. از زمانهاي قديم ازگياهان دارويي در شهرها و روستاها استفاده ميشده و اکنون نيز استفاده از اين گياهان افزايش يافته است که البته اين استفاده بيرويه باعث از بين رفتن بسياري از اين گياهان ميشود.
6-2-5- تغذيه آبهاي زيرزميني
از اثرات مهم جنگلها و مراتع نگهداري آب است. مناطقي که سيلاب جاري ميشود علاوه بر تخريب مزارع، مناطق مسکوني و … باعث پر شدن خازن سدهاي کشور از رسوبات ميگردد. اگر جنگلها و مراتع از پوشش گياهي خوبي برخوردار باشند آب حاصل از بارندگي در زمين نفوذ کرده و موجب تغذيه آبهاي زيرزميني و پرآب شدن چشمهسارها و قنوات شده و از بروز سيلاب و تخريب جلوگيري ميکند.
6-2-6- توليد اکسيژن و تلطيف هوا
گياهان سبز با فعل و انفعالاتي که در درون برگهاي خود انجام ميدهند اکسيژن مورد نياز ما را براي تنفس، توليد نموده و علاوه بر اين، آلودگي هوا و سر و صداي محيط را کاهش داده و محيطي فرح بخش را فراهم مينمايند.
6-3-اثرات غيرمستقيم جنگلها و مراتع
6-3-1- جلوگيري از آثار مخرب سيل
همه ساله وقوع سيلابهاي سنگين و مخرب موجب نابودي مناطق مسکوني، مزارع، راهها، تأسيسات زيربنايي و … گرديده علاوه بر خسارات جاني، ميلياردها ريال زيانهاي مالي به بار ميآورد، که به طور قطع توسعه و تقويت پوشش گياهي ميتواند از بروز بسياري از اين خسارات جلوگيري به عمل آورد.
6-3-2- ارزشهاي تفرجگاهي
از جمله ارزشهاي منابع طبيعي تجديد شونده ايجاد امکاناتي جهت گذراندن اوقات فراغت و محيطهاي تفرجگاهي است. يکي از جاذبههاي توريستي داخلي و خارجي درهر کشور منابع طبيعي است. گذراندن اوقات فراغت دردامان طبيعت راهي براي سلامتي روح و روان انسان است.
6-3-3- حفظ گونههاي جانوري و حيات وحش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امروزه گونههاي جانوري (و همچنين گياهي) به منزله ميراث گرانبهاي بشري تلقي ميشود که با از بين رفتن اين گونهها، انسان يکي از ارزشمندترين ثروتهاي خدادادي را از دست خواهد داد.
منابع طبيعي (جنگلها و مراتع) بهترين زيستگاههاي جانوران وحشي است که اگر اين زيستگاهها تضعيف شوند تعادل اکولوژيکي منطقه، به هم خورده و در نهايت اين انسان است که متحمل زيانهاي جبرانناپذيري خواهد شد.
آنچه که گفته شد جزئي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم جنگلها و مراتع است که به طور آشکار و محسوس جوامع انساني از ثمرات آن بهرهمند ميشوند. دهها اثرات غيرمحسوس ديگر از گياهان عايد انسان ميگردد که تا کنون ناگفته و يا ناشناخته مانده است. بهطور کلي دانشمندان معتقدند ارزشهاي زيستمحيطي جنگلها و مراتع(توليد اکسيژن، حفظ آب و خاک، تلطيف هوا، حفظ گونههاي گياهي و جانوري و …) بيش از 75 درصد، توليد علوفه و چوب تنها 25 درصد ارزش اين منابع ميباشد.
6-4-عوامل تخريب منابع طبيعي
عليرغم اثراتي که اين نعمتهاي خدادادي دارند، اکنون به شدت در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته و مهمترين عامل اين تخريب انسان ميباشد.
اکنون تعداي از عوامل تخريب اين منابع عنوان ميگردد.
– بهرهبرداري از عوامل تخريب اين منابع عنوان ميگردد.
– تبديل اراضي مرتعي و جنگلي به اراضي کشاورزي و غيرکشاورزي.
– تعداد زياد دامها در مراتع بيش از ظرفيت آنها (عدم رعايت ظرفيت مراتع).
– بوتهکني و قطع درختان براي سوخت.
– آتشسوزي در جنگل ها و مراتع
7-حريق در جنگل
حريق در جنگلها و مراتع يکي از خطرناک ترين عوامل مخرب بوده که هر ساله هزاران هکتار از درختان ، درختچه ها و گياهان را طعمه خود مي سازد و در مواردي خسارت غير قابل جبراني را وارد مي نمايد. مسلماً فاکتورهاي زيادي در آتش سوزي موثر هستند که مي توان بطور خلاصه به برخي از آنها اشاره کرد.


پاسخ دهید