6. آموزش‌هاي الکترونيکي کارکنان بر پرهيز از دادن وعده‌هاي بي‌مورد و غيرقابل انجام در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان تأثير دارد.
7. آموزش‌هاي الکترونيکي کارکنان بر تعهد به انجام وظايف در مدت زمان تعيين شده و مطابق قولي كه به ارباب رجوع داده شده است، در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان تأثير دارد.
8. آموزش‌هاي الکترونيکي کارکنان بر تسهيل در پذيرش ارباب رجوع و فراهم آوردن فضاي صميمي ضمن رعايت مقررات در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان تأثير دارد.
9. آموزش‌هاي الکترونيکي کارکنان بر علاقه‌مندي به فراگيري روش‌هاي جديد و كسب آگاهي بيشتر در زمينه كاري در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان تأثير دارد
1-6- تعاريف مفهومي و عملياتي تحقيق
1-6-1- تعاريف مفهومي
آموزش الکترونيکي: آموزش الکترونيکي صرفاً به گذراندن يک دوره خاص از طريق کامپيوتر اطلاق نمي‌شود. اين نوع آموزش به شيوه‌هاي جديد ادغام منابع، تأثيرات متقابل، افزايش عملکرد و فعاليت‌هاي ساخت يافته‌ي آموزش گفته مي‌شود. و وسيله‌اي براي يادگيري از راه دور است. در واقع آموزش مجازي يک روش آموزشي است که براي آموزش‌گر و آموزش گيرنده اين فرصت را فراهم مي‌کند که در عين حال که از نظر زمان و مکان از هم دور هستند، فاصله‌ي آموزشي موجود را با وسايل مناسب تکنولوژيک پر کنند. در اين نوع آموزش، کامپيوتر، تکنولوژي ارتباطات (ICT) و شبکه‌ها به ويژه شبکه جهاني اينترنت براي پر کردن فاصله آموزشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد (برهاني و همکاران، 1391).
رضايتمندي مشتري: رضايت‌مندي مشتري را به عنوان احساس يا نگرش يك مشتري نسبت به يك محصول يا خدمت بعد از استفاده از آن تعريف مي كنند(جمال و ناصر،2002).
رضايت‌مندي خانواده شهدا و ايثارگران: شامل مؤلفه‌هاي طرح تکريم ارباب رجوع و شامل اين مي‌باشد که کارمند علاقه‌مند به انجام دادن وظايف زير مي‌باشد:
انجام امور مطابق با قوانين و مقررات سازمان
2.سرعت و دقت در پاسخگويي به ارباب رجوع
3.رفتار توام با خوشرويي و متانت نسبت به مراجعه كنندگان
4.ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت انصاف و بدون تبعيض
5.راهنمايي صحيح مراجعان به بخش هاي مختلف
6.پرهيز از دادن وعده هاي بي مورد و غير قابل انجام

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7.تعهد به انجام وظايف در مدت زمان تعيين شده و مطابق قولي كه به ارباب رجوع داده شده است
8.تسهيل در پذيرش ارباب رجوع و فراهم آوردن فضاي صميمي ضمن رعايت مقررات
9.علاقه مندي به فراگيري روش هاي جديد و كسب آگاهي بيشتر در زمينه كاري. (جلالي، 1384).
1-6-2- تعاريف عملياتي:
آموزش الکترونيکي:
شامل دوره‎هاي آموزشي شامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مبارزه با فساد اداري، آشنائي با بخشنامه ها و دستورالعملهاي اشتغال ايثارگران، آشنائي به مجموعه قوانين و مقررات ايثارگران مهارت‌هاي ارتباطي، آيين نگارش، طراحي و به صورت الکترونيکي ( مجازي، سي‌دي و نرم افزار) آموزش داده شد.
رضايت‌مندي خانواده شهدا و ايثارگران:
عبارتي است از نمراتي که از از طريق پرسشنامه محقق ساخته عملياتي مي شود
فصل دوم
ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه
در قرن حاضر، تحولات جديد باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسيار زيادي گسترش پيدا كند؛ به طوري كه براساس آمارهاي موجود، نزديك به 70 درصد از حجم نيروي كار در بخش خدمات مشغول به كار هستند. اين آمار، اهميت بالاي بخش خدمات و نقش مهم آن در توسعه كشورها را نشان مي‌دهد. با توجه به اهميت بخش خدمات،تعالي كيفيت خدمات در اين بخش نيز اهميت ويژه اي پيدا مي‌كند، به نحوي كه ارائه خدمات با كيفيت از چالشهاي مهم قرن حاضردر سازمانهاي خدماتي به شمار مي‌رود (حاجي بيگي، 1388: 24). زندگي اثربخش در قرن بيست و يكم مستلزم شناخت ويژگي‌هاي اين قرن است. ويژگي‌هاي اساسي اين عصر‍‍، اطلاعات و جامعه اطلاعات – محوري است. امروزه، فناوري‌هاي اطلاعات به ما اجازه مي‌دهند تا آموزش را متناسب با نيازها ارايه دهيم، زيرا از يك طرف محدوديت‌هاي گذشته را از بين مي‌برند و از طرف ديگر، اختياراتي را براي ما فراهم مي‌آورند و به فراگيران اجازه مي‌دهند تا نيازهاي خود را در زمان مناسب خود براي يادگيري مرتفع سازند. توسعه?تكنولوژي?اطلاعات?به?رشد?يادگيري?آنلاين?به?عنوان يك?روش?نوين?در?آموزش?منجر?شده?است. امروزه يادگيري?الكترونيكي?به?يك?روند?تازه?رو?به?رشد?در يادگيري?و?همچنين?يك?استراتژي?مهم?جهت?ترويج?و ارتقاء?آموزش?در?تمام?كشورهاي?بزرگ جهان?تبديل?شده?است.
2-1- بخش اول: آموزش هاي الکترونيکي
2-1-1- تعريف آموزش
در فرهنگ لغت عميد معني لغوي کلمه آموزش را آموختن، تعليم دادن و ياد دادن ذکر شده است. ليکن در اصطلاح، آموزش عبارت است از انتقال دانستني ها، اطلاعات و مهارتها به فرد به شرطي که در او ايجاد تغيير کند. اصولاً آموزش راهي است که مقصد آن پديد آوردن دگرگوني و تحول است و آموزشي که به هيچ گونه تحولي نيانجامد از معني حقيقي خود دور است (جعفري مشاهيري، 1392: 12).
هر نوع اقدامي موجب تغيير در رفتار مي شود.
تغيير رفتار بر پايه شناخت و انگيزه صورت مي گيرد.
آموزش بوسيله تعامل صورت مي گيرد.
اين تعامل بين شاگرد و معلم صورت مي گيرد. اين تعامل حاصلش يادگيري است.
آموزش کارکنان را بطور کلي مي توان چنين تعريف کرد: کمک و مساعدت به فرد به منظور موثر و مفيد ساختن او در انجام وظايف جاري و آتي. اين عمل با توجه به احتياجات و از طريق ايجاد و پرورش عادات فکري , نحوه عمل , طرز تلقي و مهارتهاي مطلوب در کارمند و دادن اطلاعات و معلومات مورد نظر به او انجام مي گيرد(جعفري مشاهيري، 1392: 13).
2-1-2- يادگيري يا آموزش
متخصصين علم تعليم و تربيت , معتقد هستند که آموزش مساوي با يادگيري نمي باشد و دو مفهوم آموزش و يادگيري را يکي نمي دانند. بلکه هر کدام را جرياني جداي يکديگر مي دانند. پس بهتر است ابتدا ببينيم يادگيري چيست و ماچگونه ياد مي گيريم. اگر به خاطرات تحصيلي خود در گذشته باز گرديم مي بينيم بعضي از مطالب درسي به خوبي در ذهنمان مانده است. اما اين مسئله در مورد همه مطالب درسي صدق نمي کند و با وجودي که همه مطالب به ما آموزش داده شده است اما ما همه آنها را ياد نگرفته ايم.
به عبارت ديگر آموزش هميشه منجر به يادگيري نشده است.
براي روشن شدن مطلب بهتر است ببينيم در آن لحظاتي که آموزش سبب يادگيري ما شده است چه جرياني رخ داده است. يعني ما چگونه ياد گرفتيم. مسلما” عوامل متعددي در اين امر دخالت داشته اند که بطور خلاصه به آن اشاره مي شود:
1- نياز به داشتن
2- انگيزه
3- طرح سوال يا مسئله
4- علاقمندي و کنجکاوي براي حل مسئله
5- صرف وقت و زمان براي بررسي راه حلهاي مختلف
6- يافتن پاسخ و يا حل مسئله و مشکل
7- احساس رضايت از برطرف شدن نياز اوليه
اگر به اين عوامل توجه کنيد متوجه مي شويد که يک موضوع در همه آنها اساسي و مشترک است و آن اين است که : “يادگيري امري است فردي که در آن انسان هم يگانه هدف است و هم يگانه وسيله” به عبارت ديگر تا خود فرد با موضوع در گير نشود يادگيري صورت نمي گيرد.
نکته ديگري که از بررسي اين عوامل به چشم مي خورد وجود يک نوع تاثير و تاثر متقابل بين فرد و محيط (ديگران …) مي باشد که حاصل آن نوعي تغيير و رشد را سبب مي شود. يعني انسان با طي مسير يادگيري دستخوش تغييراتي در تفکر , عمل و نگرش خود مي شود و همه ما در بدو تولد براي تمام مطالبي که جهت ادامه حيات خود يادگرفته ايم چنين مسيري را پيموده ايم.
متخصصين يادگيري را چنين تعريف کرده اند:
يادگيري عبارتست از تغييرات نسبتا پايدار و دائمي در فرد که در اثر تجربه بدست مي آيد.
2-1-3- آموزش، توسعه نيروي انساني و جهاني شدن
امروزه آموزش و توسعه نيروي انساني به عنوان يکي از ضروريات پيشرفت مورد توجه‌ تمامي سازمان‌ها است،به‌طوري‌که سازمان‌ها همواره سعي مي‌کنند تا با اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب به طراحي و اجراي نظام توسعه خود بپردازد. با توجه به اينکه هزاره سوم‌ را عصر دانش، فناوري و جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات نام نهاده‌اند، پر واضح است که‌ جهاني شدن يک فرآيند به حساب مي‌آيد، لذا اگر توسعه نيابيم مرگ ما حتمي است. در چنين‌ شرايطي مديران و سازمان‌ها،زماني مي‌توانند توفيق پيدا کنند که از حالت انفعالي در مقابل اين‌ پديده خارج شده و به صورت فعال با آن روبرو شوند و از اين ميان آموزش و توسعه نيروي‌ انساني در سازمان‌ها نقشي حائز اهميت به خصوص در دنياي پر رقابت امروز ايفا مي‌نمايد.
جهان در آغاز هزاره سوم با شتابي توصيف‌ناپذير شاهد شکل‌گيري تحولات و دگرگوني‌هاي عميق در بسياري از ابعاد است.اين دگرگوني و تغيير فقط در ابزار و روش‌ و برنامه نو نيست، بلکه انديشه و نگرش انسان به خود و جهان اطراف نيز متحول‌ مي‌شود. توسعه و پيشرفت اقتصادي،اجتماعي و آموزشي يکي از آرزوها و آرمان‌هاي‌ هر جامعه‌اي است. جهاني شدن فرايندي اجتماعي است که در آن قيد و بندهاي‌ جغرافيايي که بر روابط اجتماعي، فرهنگي سايه افکنده است از بين مي‌رود و مردم به‌ طور فزاينده از کاهش اين قيد و بندها آگاه مي شوند (واترز5، 12:1387).
2-1-4- تغيير نقش آموزش در سازمانها
تمركز آموزش بر روي مهارت‌هاي خاص كاركنان به سمت توليد و تسهيم دانش حركت كرده است و به طور كلي سير تحول نقش آموزش در سازما‌ن‌ها به سه مرحله زير قابل تقسيم است:
الف: تمركز بر ياددهي دانش و اطلاعات
به طور سنتي، آموزش به عنوان ابزاري براي ياددهي مهارتها و دانش مورد نياز كاركنان جهت انجام بهينه وظايف فرد تلقي مي‌شود. اين نقش، نقشي است كه در آينده نيز وجود خواهد داشت و آنرا ايفا مي‌كند. فرض اصلي اين ديدگاه اين است كه شرايط اقتصادي و تجاري قابل پيش بيني است و سازمان مي‌تواند دانش و مهارت مورد نياز كاركنان خود را در آينده كنترل نمايد.
ب: پيوند بين آموزش و نيازهاي كسب و كار
به علت چالشهاي مربوط به عوامل متغير و ناپايدار محيطي، بسياري از مسائل و نيازهاي سازماني قابل پيش بيني نيستند و اين امر موجب مي‌گردد نيازهاي آموزشي قابل پيش‌بيني نبوده و متناسب با مسائل سازماني هنگامي كه رخ مي‌دهند، آموزش طراحي و اجرا گردد. در اين نقش برنامه‌هاي آموزشي دقيقاً متناسب با نيازهاي سازمان و شرايط كسب و كار تدوين و اجرا مي‌گردد.
ج: كاربرد آموزش براي توليد و تسهيم دانش
بسياري از سازمانها اعتقاد دارند عامل اصلي كسب مزيت رقابتي، كسب و توسعه سرمايه دانشي است. به عبارت ديگر، نقش آموزش، تربيت و پرورش كاركناني است كه فرايند توليد يا ارائه خدمات را كاملاً درك نموده و فهم جامعي از روابط بين بخشها و واحدها داشته و به طور خودانگيخته به فعاليت بپردازند(اسنر6، 2001).
2-1-5- نهادينه‌سازي آموزش
بعضي از شركتها با فن‌آوري پيشرفته از مديريت بوسيله اهداف استفاده مي‌كنند كه در آن اهداف يادگيري فردي به عنوان بخشي از مذاكرات دوره‌اي بين سرپرستان و كاركنان مطرح و بررسي مي‌شوند. معمولاً اين رويه براي كاركنان فني، حرفه‌اي و مديريتي بكار مي‌رود. در زير به مكانيزم‌هاي چهارگانه براي نهادينه‌سازي ساختارها پرداخته مي‌شود.
1- آموزش- آموزش‌دهنده: اين مكانيزم احتمالاً پركاربردترين مكانيزم و روش است. هر سازماني داراي تعدادي متخصص سواي متخصصين آموزش است و از آنجايي كه براي يك متخصص يادگيري موضوعات جديد آسان‌تر از متخصصين آموزش است.
2- ايجاد مراكز يادگيري مستمر: تعدادي از شركت ها‌مراكز يادگيري مستمر ايجاد كرده‌اند كه در اين مراكز كاركنان سطوح پايين كاربردهاي ابتكاري كه در محل كارشان توسعه داده‌اند را با استفاده از تجهيزات اتوماسيون براي همكاران يا سرپرستان كه مايل به دانستن هستند ارائه مي‌كنند. موفقيت اين مراکز به درك مدير محلي، تجهيزات، اشتياق براي ارائه، تشويق و ترغيب مباحث آزاد در مورد ابتكارات و كاركنان شناخته شده‌اي كه راه‌حل‌هاي عالي ارائه مي‌كنند، بستگي دارد.
3- تيم‌هاي كاري نيمه مستقل: اين تيم‌ها طبيعي‌ترين محيط براي يادگيري مستمر بويژه تحت خط مشي پرداخت براي دانش هستند. هر تيم متشكل از مهارت‌هاي زيادي است و هر عضو به اندازه‌اي كه بتواند كار و وظايف اعضاي غايب را پوشش دهد يا گردش شغل را قبول كند ياد مي‌گيرد، هر مهارت اضافي كه آموخته مي‌شود باعث افزايش تدريجي دستمزد مي‌گردد، آموختن و يادگيري در اين تيم ها به بخشي از كار تبديل مي‌شود (راسو و زاگر 7، 1988 : 12-13).
4- اتحاديه‌ها و آموزش: اگر كاركنان در يك شركت در حال يادگيري مستمر، عضو اتحاديه‌اي باشند، اتحاديه آنها بايستي در فرايند يادگيري مشاركت داشته باشد. زيرا، مشكلات مربوط به شرح شغل، قوانين كاري، روابط كارگر و سرپرست، پرداخت‌ها و شرايط كاري، مطرح مي‌شود. كارفرما بايستي به مشاركت اتحاديه به عنوان يك نكته مثبت نگاه كند نه به عنوان نكته‌اي منفي. كاركنان بايستي احساس اطمينان بيشتري نسبت به برنامه‌هاي آموزشي داشته باشند. بدين معنا كه منافع آنها همانند كارفرما نيز تأمين مي‌شود و آنها بايد متقاعد شوند كه برنامه‌هاي آموزشي مي‌تواند به تغييرات مثبت در گرفتاري‌هاي سازماني بيانجامد. هم چنين، كارگران در صورت تشويق و ترغيب اتحاديه، ضرورت انجام تغييرات را بهتر مي‌پذيرند.
اگر اتحاديه‌ها به عنوان يك شركت مستقل در برنامه‌هاي آموزشي مشاركت داشته باشند، منافع كارگران و كارفرمايان بهتر تأمين خواهد شد و اعضاي اتحاديه‌ها به عنوان آموزش دهندگان و آموزش‌گيرندگان عمل مي‌كنند (راسو و زاگر، 1988 : 14-13).
2-1-6- كلاس هاي مجازي:
کلاس مجازي8 ابزاري است براي رهايي از کلاس و جلسات حضوري و زندگي در سرتاسر اينترنت که مي تواند براي نتايج زير استفاده شود: يک پنجره ديداري/ شنيداري براي مدرس، يک پنجره نمايش اسلايد، يک پنجره براي کپي سؤال هايي درباره كلاس، يک ابزار براي شروع كار با وب سايت9 در کارگاه هاي شرکت کنندگان، يک ابزار نقشه برداري جهت تهيه آمار فوري براي مدرس، يک پنجره براي چت واقعي10، و تهيه يک ابزار کاربردي براي دسترسي به توانايي شرکت کنندگان.
چرا کلاسهاي مجازي مورد بررسي قرار مي گيرند؟ بررسي ها نشان مي دهد که اغلب سازمانها براي کاهش بودجه هاي آموزشي شان به دنبال طرح هايي هستند. کلاسهاي مجازي همزمان با آموزش مقدماتي آنلاين(زنده) فرصتهايي را براي ادامه هزينه هاي آموزش تلويحي به طور مؤثر در اين زمان مهيا مي کند. هزينه کلاسهاي مجازي در حال کاهش است و کيفيت وقايع در سراسر زمان در حال افزايش است که اين به علت وسعت باند اينترنت بهتر و پيشرفت روشهاي فشرده است(كينئو11، 2009: 2). مرکز آموزش ضمن خدمت مجازي وسيله اي حمايتي و پشتيبان براي جامعه آموزشي محسوب مي شود. گزارش دودرو و همكاران12(2007) چگونگي حمايت مؤثر نسبت به جامعه مدرسين را نشان مي دهد که به وسيله مرکز آموزش ضمن خدمت مجازي تحقق مي يابد. براساس اين گزارش، مراکز آموزش ضمن خدمت مجازي ملي ابتدا در ايتاليا، بلغارستان، آلمان، لهستان و ليتواني تأسيس شدند و چندي بعد در روماني و هلند پا گرفتند. به عقيده اينان، فوايدي براي شرکت در انجمن هاي مجازي مورد انتظار است، که به طور خلاصه در زير آورده مي شود: حمايت بر حسب تقاضاي کارهاي روزانه شرکت کننده ها، بهبود يادگيري به هنگام در برگيري ايده هاي جديد، يادگيري فراتر از محتوا؛ و از معايب انجمن آموزش ضمن خدمت مجازي مي توان به مواردي اشاره كرد: موانع تكنولوژيكي، ملاحظه كاري عقلاني طي موضوعات آموزشي، رفتار خودپسندانه حاكي از حس مقاومت در برابر تغيير(دودرو و همكاران، 2007: 349-354).
2-1-7- ياد گيري سازماني
يادگيري سازماني بر تغييرات پايگاه دانش سازمان مبتني است، يادگيري سازماني خلق نظام‌هاي مرجع گروهي و رشد قابليت سازمان در اقدام و حل مسائل مي‌باشد.
مديران در درجه اول به فرايند‌هاي يادگيري قابل كنترل علاقه دارند. تفاوت اساسي بين مديريت دانش و يادگيري سازماني در اين است كه مديريت دانش فرايندي فعال و رهنمودي است. يادگيري سازماني نامي است كه به تغييرات پايگاه دانش سازمان داده مي‌شود؛ حال آنكه، مديريت دانش مستلزم مداخله عمومي و سنجيده است. مديريت دانش، يك سري مداخلات منسجم را شامل مي‌شود كه از فرصتها به نحو احسن استفاده مي‌كند و پايگاه دانش را شكل مي‌دهد (پروست، 1385، 39-38).
2-1-8- سازمان يادگيرنده13
سازمان يادگيرنده، سازماني است كه تمامي قدرت فكري، دانش و تجربه سازمان را براي ايجاد تغييرات و بهبود مستمر در اختيار گرفته و آن را مديريت مي‌كند. سازمان يادگيرنده داراي ويژگيهايي از قبيل، تشويق و ترغيب افراد در همه سطوح براي يادگيري منظم از كارشان، در اختيار داشتن سيستمها و فرايندهايي براي برقراري يادگيري و انتشار آن در سازمان و ارزش قايل شدن براي يادگيري است (بهنامي، 1384: 19).
توانايي يادگيري را بايستي در مهارت و تخصص افراد، تيم‌ها و اجتماع‌هاي بزرگتري دانست كه به افراد كمك مي‌كند تا ظرفيت‌هاي خود را براي ايجاد نتايج مورد انتظار تقويت كند. سازمان يادگيرنده موجب بوجود آمدن توانايي‌هايي نظير شور و شوق براي ايجاد چشم‌انداز، مذاكره مباحثه‌اي براي ايجاد روحيه پژوهشي و درك پيچيدگي مي‌شود (سلطاني، 1385: 3).

2-1-9- لزوم نياز كاركنان به يادگيري
علاوه بر وظايف و ماموريت‌هاي شغلي بلاواسطه، نيازهاي يادگيري كاركنان به اين بستگي دارد كه كارفرما از آنها چه انتظاراتي دارد. سازمان‌هاي پيشرو از كاركنان مي‌خواهند كه خود را اعضايي بدانند كه مي‌توانند راههايي كه سازمان مي‌تواند موفقيت آميز عمل كند را ارائه و اجرا كنند و متعاقباً از آنها خواسته مي‌شود كه اطلاعات ريز و دقيقي در مورد اهداف، برنامه‌ها، عمليات‌ مشاغل، همكاران، مديران، واحدهاي كاري و فن‌آوري مورد استفاده داشته باشند تا بتوانند شيوه‌هاي اثربخش حل مسأله را با هزينه‌هاي مناسب ارائه دهند.
تعدادي از شركت‌ها نيز كاركنان را به يادگيري هنر سازگاري فن‌آوريكي تشويق مي‌كنند و اين هنر اهميت به سزايي در رشد سازمان دارد. توانايي بالقوه استفاده‌هاي جديد از اتوماسيون منعطف، ربات‌ها و… در بسياري از شركت‌ها عامل مهمي براي رشد هستند (راسو و زاگر ، 1988 : 14).
2-1-10- آموزش در سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران
دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم که به عنوان يکي از هدف‌هاي اصلي در سند چشم‌انداز آمده است نيازمند توسعه همه جانبه علمي در توليد و تجاري سازي دانش است.
آموزش الكترونيكي به عنوان ابزاري قدرتمند در عملياتي کردن اين هدف باعث ايجاد فرصت‌هاي برابر در فراگيري در همه جا، همه زمان و براي همه مي‌شود و توسعه آن مي‌تواند نقش مهمي در دستيابي به هدف فوق داشته باشد.( سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران).

2-1-11- آموزش در برنامه پنجم توسعه
در بند الف ماده 19 برنامه پنجم توسعه كشور آمده: دولت موظف است تا پايان برنامه، فناوري اطلاعات و ارتباطات را در كليه فرايندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرايندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي به كار گيرد. وزارت آموزش و پرورش نيز موظف است تا پايان برنامه، آموزش از راه دور و رسانه‌اي را به منظور تضمين دسترسي به فرصت‌هاي عادلانه آموزشي تحقق ببخشد.
بند د ماده 19 نيز به بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايندهاي آموزشي براي تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرايندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الکترونيکي اشاره دارد. (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)، مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389).

2-1-12- آموزش در نقشه جامع علمي کشور
در اين سند توسعه نظام آموزش الكترونيك و زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالي و آموزش و پرورش و تربيت و توانمندسازي دانش‌آموزان در شئون ديني، خانوادگي، اجتماعي، زيستي و بدني، هنري، حرفه اي، علمي و فناوري براي ورود به عرصه‌هاي مختلف زندگي و جامعه و پرهيز از جهت‌گيري محض دوره آموزش عمومي به سمت آموزش عالي مي باشد. و با رصد دائمي شرايط محيطي به منظور پاسخ‌گويي پيوسته و پوياي آموزش و پرورش به نيازهاي حال و آينده جامعه مي‌باشد. در محتواي متن سند نقشه جامع علمي کشور مواردي مرتبط با نظام آموزش و پرورش داريم که در ذيل آمده است:

از 8 هدف كلان نظام علم و فناوري كشور: 3 هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از 9 هدف بخشي نظام علم و فناوري و نوآوري كشور: 3 هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از 13 راهبرد كلان توسعه علم و فناوري در كشور: 9 راهبرد مرتبط با آموزش و پرورش
از 73 راهبرد ملي متناسب با راهبردهاي كلان توسعه علم و فناوري در كشور: 21 راهبرد ملي مربوط به آموزش و پرورش
از 221 اقدام ملي متناسب با راهبرد هاي ملي توسعه علم و فناوري در كشور: 57 اقدام ملي مرتبط با آموزش و پرورش(نقشه جامع علمي کشور)
2-1-13- آموزش الكترونيكي
اصطلاح يادگيري الکترونيکي اولين بار توسط کراس14 وضع گرديده و به انواع آموزش هايي اشاره شده که از فناوري هاي اينترنت و اينترانت براي يادگيري استفاده مي کنند (آتشک ،1386 ).
مصاديق يادگيري الکترونيکي ، يادگيري مبتني بر شبکه ، آموزش مبتني بر شبکه ، آموزش مبتني بر اينترنت و يادگيري پيشرفته است. (خان15، 2005 و يعقوبي و همکاران ،1387 ).
در تعاريفي ديگر کوپر16 (2004) يادگيري الکترونيکي را مجموعه فعاليت هاي آموزشي مي داند که با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي اعم از صوتي ، تصويري ، رايانه اي و شبکه اي صورت مي پذيرد.
ميلش و همکاران17 (2009) معتقدند يادگيري الكترونيكي يكي از روشهاي جديد آموزشي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه با محور قرار دادن انسان به عنوان يادگيرنده فعال، مي تواند تمامي اشكال آموزش و پرورش و يادگيري را در قرن بيست و يكم متحول سازد و به چالش حاصل از ميزان تقاضاي اجتماعي براي آموزش و فقدان منابع آموزشي كافي پايان دهد.
ماير18 (2005) به تعريف مفهومي از يادگيري الکترونيکي پرداخته است و آن را يادگيري فعال و هوشمندي مي داند که ضمن تحول در فرآيند ياددهي – يادگيري در گسترش و تعميق و پايدار ساختن فرهنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش اساسي و محوري خواهد داشت. در يک تعريف کلي يادگيري الکترونيکي استفاده از فناوري شبکه (مانند اينترنت) به منظور طراحي ، تحويل درس و اجراي محيط آموزشي به منظور تحقق و استمرار يادگيري مي باشد (حمدي19،2007).
پاولوسکي20 (2006) براي يادگيري الکترونيکي پنج هدف غلبه بر محدوديت هاي : جغرافيايي ، فرهنگي، اقتصادي ، فردي و نظام هاي رايج آموزشي را مشخص کرده است. به طوركلي هدف آموزش الكترونيكي حذف زمان، مكان و محدوديت هاي منابع آموزشي و فراهم نمودن امكان دسترسي يكسان، رايگان و جستجو پذير در دوره هاي درسي و ايجاد فضاي آموزشي يكنواخت براي اقشار مختلف در هر نقطه و بهينه سازي شيوه هاي ارائه مطالب درسي به منظور يادگيري عميق تر و جدي تر است. در چنين فضاي آموزشي برخلاف آموزش سنتي، افراد به انداز ه توانايي خود از موضوعات بهره مند مي گردند. (رام ، 1385).


پاسخ دهید