پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى […]

راهنمای پایان نامه با موضوع تغییر آثار حقوقی فرزندخواندگی – حضانت و نفقه

مدیر
0 Comment

امروزه، وقتی با قرائت تاریخ، می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور می‌شدند و یا آنان را به عنوان برده می‌فروختند به شدت متاثر می‌شویم و تنفر […]

پایان نامه در مورد  فرزند خواندگی دراسلام

مدیر
0 Comment

در هنگام ظهور اسلام فرزند خواندگی امری متداول و رایج بوده به گونه‌ای که مسلمانان برخی از یتیمان را به فرزندی گرفته و با ایشان همانند فرزندانشان رفتار می‌کردند. این […]

منابع پایان نامه – بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمان

مدیر
0 Comment

قانون ۲ ژوئیه ۱۹۷۶ که بعداً در سال ۱۹۸۹ اصلاح شد، قانون خاصی است که مسائل مربوط به فرزندخواندگی را مطرح نموده است. در آلمان هم، نظیر سایر اعضای خانواده […]

آرشیو پایان نامه – مخفی نگاه داشتن اصلیت فرزندخوانده در آلمان

مدیر
0 Comment

هیچ روندی در قالب «زایمان بی‌نام» حتی اگر عرفاً بین مردم وجود داشته باشد، قانونی محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدنی آلمان به صورت خودکار، بین تولد و نقش مادری […]

خرید پایان نامه : فرزندخواندگی بین‌المللی

مدیر
0 Comment

این شکل از فرزندخواندگی پدیده‌ای است که عمری بیشتر از یک قرن ندارد ولی در طی همین یک قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخیر، به طور قابل توجهی در اروپا […]

پایان نامه فرمت ورد : حقوق کودکان – کنوانسیون حقوق کودک

مدیر
0 Comment

۳-۱- لزوم توجه به حقوق کودکان نکتۀ قابل تامل در مورد احقاق حقوق کودک که توجه و نگرانی عمومی را همواره به همراه داشته است، عدم توانایی مساوی کودکان در احقاق […]

پایان نامه ایام کودکى از دیدگاه قوانین جمهورى اسلامى ایران

مدیر
0 Comment

کودک یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسى گفته مى‌شود که از نظر سن به نمو جسمى و روحى لازم براى زندگى اجتماعى نرسیده باشد[۱]. مطابق ماده ۹۵۸ ق. م […]

بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه

مدیر
0 Comment

۴-۳-۱- فرزندخواندگی فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک […]

پایان نامه فرزندخواندگی در قانون جدید (مصوب ۱۳۹۲)

مدیر
0 Comment

مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و […]