استرپتاز Streptokinase | اطلاعات دارویی

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

Streptokinase

استرپتاز

موارد و مقدار مصرف:

الف) انحلال ترومبوز شریان کرونر پس از انفارکتوس زیاد میوکارد ( MI) بزرگسالان: مقدار ۰۰۰/۵۰۰/۱ واحد، طی یه ساعت انفوزیون وریدی یا مقدار ۰۰۰/۲۰ واحد از راه کاتتر کرونر در داخل شریان کرونر در داخل شریان کرونر به صورت مقدار حمله ای تزریق و به دنبال اون مقدار نگهدارنده IU/min 2000 به مدت یه ساعت، انفوزیون می شه. ب) باز کردن انسداد کانولای شریانی – وریدی بزرگسالان: مقدار ۰۰۰/۲۵۰ واحد در دو میلی لیتر محلول تزریق وریدی، به وسیله پمپ به داخل هر کدوم از شاخه های کانول بسته شده، طی ۳۵-۲۵ دقیقه انفوزیون می شه. کانول به مدت دو ساعت بسته شده و بعد، محتویات اون با به کار گیری سرنگ آسپیره و کانول با محلول نمکی شسته شده و دوبارهً وصل می شه. پ) انحلال ترومبوز وریدی، آمبولی ریوی، ترومبوز و آمبولی شریانی بزرگسالان: مقدار ۰۰۰/۲۵۰ واحد طی نیم ساعت انفوزیون وریدی و بعد در ادامه، واسه درمان ترومبوز ورید عمقی، ۰۰۰/۱۰۰ واحد در ساعت، به مدت ۷۲ ساعت، انفوزیون وریدی می شه. واسه درمان آمبولی ریوی، مقدار ۰۰۰/۱۰۰ واحد در ساعت، به مدت ۷۲-۲۴ ساعت، به وسیله پمپ، انفوزیون وریدی می شه.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: زخمای سرباز، خونریزی فعال داخلی، آسیب گذشته یا احتمال صدمات داخلی، بدخیمی داخل جمجمه ای یا احشایی، کولیت اولسروز، دیورتیکولیت، هیپرتانسیون شدید، مشکل زیاد یا طولانی کبدی یا کلیوی، مشکل انعقادی، مریضی طولانی ریوی همراه با چاله سازی، آندوکاردیت باکتریایی تحت زیاد یا مریضی دریچه ای روماتیسمی، آمبولی، ترومبوز یا خونریزی گذشته مغزی، رتینوپاتی خونریزی دهنده دیابتی (خونریزی زیادتر از اندازه ممکنه بروز کنه). موارد احتیاط فراوون: بارداری تا ۱۰ روز بعد از زایمون، تا ۱۰ روز پس از انجام هر گونه روشای تشخیصی داخل جمجمه ای، داخل نخاعی یا داخل شریانی، انجام هر گونه روشای جراحی (بیوپسی کبد یا کلیه، پونکسیون مایع نخاعی، توراکوسنتز، پاراسنتز، کات داونای گسترده یا زیاد). موارد احتیاط: آمبولی شریانی با منشأ قلب چپ (خطر انفارکتوس مغزی هست).

مشکلات جانبی:

قلبی – عروقی: افزایش یا کاهش گذرا در فشارخون، آریتمی بطنی یا دهلیزی (به وجود اومده به وسیله ایجاد جریان دوباره خون). پوست: کهیر، اکیموز. چشم، دهن: ادم دور و بر چشما، خونریزی لثه. دستگاه گوارش: تهوع. خون: خونریزی خودبه خود، کاهش دراز مدت و سیستمیک توانایی بستن خون، خونریزی یا نشت خون از راه پوست محل آسیب دیده. موضعی: فلبیت در محل تزریق. بقیه مشکلات: حساسیت بیشتر از اندازه، تب، آنافیلاکسی، درد عضلانی – اسکلتی، اشکال ناچیز در تنفس، برونکو اسپاسم، کهیر بزرگ، هماچوری. توجه: در صورت بروز عکس العمل آلرژیک یا خونریزی شدید، باید مصرف دارو قطع شه. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: علائم بالقوه خونریزی خیلی بد که عبارت ان از خونریزی لثه ها، خون دماغ، هماتوم، اکیموز خودبه خود، نشت از محل کاتتر، تاکیکاردی، درد به وجود اومده به وسیله خونریزی داخلی. درمان: مصرف دارو رو قطع کرده و بعد از متوقف شدن خونریزی، درمان رو دوبارهً شروع می کنن.

تداخل دارویی: