استرس کودکی عامل بروز فشارخون در بزرگسالی است | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

طبق یافته های یه تحقیق جدید، دوره کودکی پراسترس ممکنه ایجاد کننده بروز فشارخون بالا در بعضی افراد در بزرگسالی باشه.

هم اینکه محققان به این نتیجه رسیدن داشتن والدین گرفتار به فشارخون بالا در سنین تقریبا جوونی هم موجب افزایش خطر دچار شدن به فشارخون بالا در کودک می شه.

به گفته محققان، در مطالعه اول کودکان قرارگرفته در برابر استرس بسیار در برابر مشکلات تنظیم کننده فشارخون در سنین بالاتر قرار داشتن.

شائویانگ سو، استادیار دانشگاه آگوستا جورجیا، در این باره میگه: «در افراد گروه که بدون استرس در سنین پایین بودن، میانگین سطح فشارخون دیاستولیک در حدود ۶۰ه. اما آدمایی که در محیطی پراسترس قرار دارن، ممکنه اندازه فشارخون شون تا ۶۵ برسه که این اختلاف خیلی با اهمیته. »

فشارخون دیاستولیک عدد پایینی و فشارخون سیستولیک، عدد بالاییه.

محققین هم اینکه به این نتیجه رسیدن اگه والدین قبل از سن ۵۵ سال گرفتار به فشارخون شن، احتمال دچار شدن بچه به فشارخون بالا هم بیشتره.

به گفته محققان میشه با مواردی مثل تغذیه سالم، ورزش، ترک سیگار، ترک الکل و کم شدن اندازه استرس فعلی بر مشکلات استرس دوره کودکی موفق شد.

منبع :