استرس هایی که سد راه تکامل نوزاد هستند | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

: ایجاد رابطه بین نوزاد و مادر و جفت و جور کردن شرایط مناسب محیطی از مهمترین راهکارهای کاهش استرس در نوزادانه.

: استرسایی که سد راه تکامل نوزاد هستن

محمد حیدرزاده رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت با اشاره به اتمام تولید و مهاجرت سلولای عصبی مغز جنین در ۲۵ هفتگی بارداری و شروع ایجاد ارتباطات بین سلولی، گفت: رابطه بین سلولی پایه مفاهیمی مانند فکر کردن، به خاطر آوردن، تجریه کردن و به بیان دیگه تکامل حسی، عصلی و رفتاری نوزاده. 

 

ایشون از وجود یه ترلیون سلول عصبی مغزی خبر داد و گفت: با در نظر گرفتن اولید ۷۰۰ رابطه بین سلولی در هر ثانیه طی سه سال اول زندگی نوزاد، تولید درست اونا تعیین کننده اصلی تکامل مناسب نوزاد در آینده س و بهترین شرایط تضمین کننده این صحت تکامل مغز جنین یا نوزاد، رشد و پروش اون در رحم و یا آغوش مادره. 

 

رییس اداره سلامت نوزادان با تاکید بر اهمیت افزایش رابطه بین مادر و نوزاد یا جنین، گفت: بستری نوزاد در بخش مراقبت خاص نوزادان باعث جدا شدن نوزاد از کانون امن و آروم رحم یا آغوش مادر می شه. 

 

به گفته ایشون، نور و صدای بیشتر از تحمل، وضعیت ناجور قرار گرفتن روی تخت و محرکای تکراری دردناک باعث از بین رفتن دوره خواب و پایداری بالینی و روانی نوزاد شده و با نابود کردن امکان تولید ارتباطات تکاملی مثبت مغز، رشد نوزاد رو دچار مشکل می کنه. 

 

حیدرزاده جدایی از مادر و احساس خارج شدن از محل امن داخل رحم رو شایع ترین استرس نوزادان دونست و اضافه کرد: پس از این جدایی، نوزاد اول شروع به مقابله، موافق شدن و خودتنظیمی می کنه اما در صورت توجه نکردن به نشونه های استرس و پیغامای رفتاری ایشون، نامید شده و تلاشی واسه نشون دادن پیغامای رفتاری نمی کنه. 

 

: در این شرایط نوزاد به پشتیبانی تنفسی و اکسیژن رسانی بیشتری داره؛ چراکه شرایط پر استرسی مثل احساس جدایی، محرومیت از خواب عمیق و طولانی، محرکای دردناک و تنهایی شدید علاوه بر کاهش نیروی داخلی نوزاد واسه بقاء و مقابله با بیماریا، تکامل حسی، عصبی و رفتاری ایشون رو هم دچار مشکل می کنه. 

 

رییس اداره سلامت نوزادان درباره راه های پیشگیری از مشکلات تکاملی به وجود اومده به وسیله تولد زودرس در نوزادان، اعلام کرد: مشارکت خونواده در مراقبت نوزاد، آموزش اصول اولیه تکامل مانند وضعیت نور، صدا، زنان گفتاری و تعامل با نوزاد به والدین و هم اینکه آموزش اصول مراقبت تکاملی نوزاد به پرستاران از مواد موثر در سرعت بخشیدن به روند تکاملی نوزادانه.

 

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا